Thứ sáu, 09/12/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 48:Đa dạng của lớp Thú, bộ Thú huyệt, bộ Thú túi-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 48:Đa dạng của lớp Thú, bộ Thú huyệt, bộ Thú túi-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 48:Đa dạng của lớp Thú, bộ Thú huyệt, bộ Thú túi-Phần 2 (có đáp án)

  • 223 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hiện nay, lớp Thú có khoảng bao nhiêu loài?

Xem đáp án

Đáp án D
Hiện nay, trên thế giới lớp Thú có khoảng 4600 loài Ở Việt Nam đã phát hiện được 275 loài


Câu 2:

Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: Bộ Thú huyệt có đại diện là thú mỏ vịt sống ở châu Đại Dương, có mỏ giống mỏ vịt, sống vừa ở …(1)…, vừa ở cạn và …(2)….

Xem đáp án

Đáp án A

Bộ Thú huyệt có đại diện là thú mỏ vịt sống ở châu Đại Dương, có mỏ giống mỏ vịt, sống vừa ở nước ngọt, vừa ở cạn và đẻ trứng


Câu 3:

Phát biểu nào dưới đây về thú mỏ vịt là sai?

Xem đáp án

Đáp án C
Thú mỏ vịt có mỏ giống mỏ vịt, dẹp; mắt nhỏ; bộ lông rậm mịn, mềm bao phủ cơ thể, không thấm nước, chân có màng bơi: thích nghi với đời sống bơi lội; đuôi rộng, dẹp để dự trữ mỡ.


Câu 4:

Thú mỏ vịt thường làm tổ ấp trứng như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án D
Thú mỏ vịt thường làm tổ ấp trứng bằng lá cây mục


Câu 5:

Đặc điểm của bộ thú huyệt là?

Xem đáp án

Đáp án D
Đặc điểm của bộ thú huyệt là thú cái đẻ trứng;thú mẹ chưa có núm vú và con sơ sinh liếm sữa do mẹ tiết ra hoặc bơi theo mẹ, uống sữa do thú mẹ tiết ra hòa lẫn vào nước


Câu 6:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: Kanguru có …(1)… lớn khỏe, …(2)… to, dài để giữ thăng bằng khi nhảy

Xem đáp án

Đáp án B

Kanguru có chi sau lớn khỏe, đuôi to, dài để giữ thăng bằng khi nhảy


Câu 7:

Phát biểu nào dưới đây về kanguru là đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

Kanguru cao tới 2m; mặt dài, răng dẹt và rộng để nhai cỏ; tay ngắn; túi được bọc lông: nơi ở của kanguru con; có chi sau khỏe: để nhảy nhanh. Nó có thể nhảy với vận tốc 40 – 50km/h; đuôi dài lông dày để giữ thăng bằng.


Câu 8:

Các chi của kanguru thích nghi như thế nào với đời sống ở đồng cỏ?

Xem đáp án

Đáp án A

Các chi của kanguru có 2 chân sau rất khoẻ, di chuyển theo lối nhảy thích nghi như thế nào với đời sống ở đồng cỏ


Câu 9:

Vận tốc nhảy của kanguru là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án C

Nó có thể nhảy với vận tốc 40 – 50 km/giờ


Câu 10:

Đặc điểm nào sau đây là đặc trưng cho bộ thú túi:

Xem đáp án

Đáp án C

Đặc điểm đặc trưng cho bộ thú túi là: Con non yếu, nuôi trong túi da ở bụng mẹ


Câu 11:

Con non của kanguru phải nuôi trong túi da của bụng mẹ là do?

Xem đáp án

Đáp án A
Con non của kangaru phải nuôi trong túi da của bụng mẹ là do con non rất nhỏ (chỉ lớn bằng hạt đậu), chưa phát triển đầy đủ, bú sữa thụ động


Câu 12:

Các chi của kanguru thích nghi như thế nào với đời sống ở đồng cỏ?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 13:

Phát biểu nào dưới đây về kanguru là sai?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 14:

 Thú mỏ vịt thường làm tổ ấp trứng

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 15:

Động vật nào dưới đây đẻ trứng?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi ngay