Thứ sáu, 09/12/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 49: Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 49: Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 49: Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi (có đáp án)

  • 382 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Bộ Dơi gồm?

Xem đáp án

Bộ Dơi gồm những Thú bay.
→ Đáp án C


Câu 2:

 Thức ăn chủ yếu của dơi là?

Xem đáp án

Đại diện của bộ Dơi là dơi ăn sâu bọ (dơi ăn sâu bọ), dơi quả (dơi ăn quả)

→ Đáp án C


Câu 3:

 Đặc điểm cơ thể của dơi thích nghi với bay lượn là?

Xem đáp án

Dơi bay lượn được là do chi trước biến đổi thành cánh da, có màng rộng nên bay thoăn thoắt, thay hướng đổi chiều một cách linh hoạt.

→ Đáp án A


Câu 4:

Răng dơi có đặc điểm?

Xem đáp án

Dơi có bộ răng nhọn dễ dàng phá vỏ kitin của sâu bọ

→ Đáp án C


Câu 5:

Đại diện của bộ Cá voi là?

Xem đáp án

Bộ Cá voi có 2 đại diện thường gặp là cá voi và cá heo

→ Đáp án D


Câu 6:

Đặc điểm cơ thể Cá voi thích nghi với đời sống bơi lội?

Xem đáp án

Cá Voi có cấu tạo cơ thể thích nghi với đời sống bơi lội: cơ thể hình thoi, lông tiêu biến, có lớp mỡ dưới da rất dày, chi trước biến đổi thành vây bơi.

→ Đáp án D


Câu 7:

Loài nào là loài lớn nhất trong giới Động vật?

Xem đáp án

Cá voi xanh dài tới 33m, nặng tới 160 tấn, là loài động vật lớn nhất trong giới Động vật.

→ Đáp án B


Câu 8:

Đặc điểm nào KHÔNG có ở cá voi xanh?

Xem đáp án

Cá voi không có răng, chúng lọc mồi bằng các khe của tấm sừng miệng.

→ Đáp án A


Câu 9:

Loài cá nào rất thông minh, thực hiện được các tiết mục xiếc?

Xem đáp án

Cá heo có răng, cơ thể dài khoảng 1,5m, có mõm kéo dài trông giống cái mỏ. Rất thông minh, thực hiện được những tiết mục xiếc một cách khéo léo.

→ Đáp án C


Câu 10:

Thức ăn của cá voi xanh là gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 11:

Phát biểu nào dưới đây về đặc điểm của bộ Dơi là sai?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 12:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:

Cá voi có cơ thể …(1)…, có lớp mỡ dưới da …(2)… và …(3)… gần như tiêu biến hoàn toàn.

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 13:

Phát biểu nào dưới đây về cá voi là sai?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 14:

 Ở dơi, giác quan nào sau đây rất nhạy bén?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 15:

Chi sau của dơi ăn sâu bọ có đặc điểm gì?

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi ngay