Thứ sáu, 09/12/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 5:Trùng biến hình và trùng giày-Phần 2(có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 5:Trùng biến hình và trùng giày-Phần 2(có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 5:Trùng biến hình và trùng giày-Phần 2(có đáp án)

  • 216 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong các động vật nguyên sinh sau, động vật nào có cấu tạo đơn giản nhất?

Xem đáp án

Đáp án B

Trùng biến hình được coi như một cơ thể đơn bào đơn giản nhất


Câu 2:

Trùng biến hình di chuyển bằng:

Xem đáp án

Đáp án B

Trùng biến hình di chuyển bằng chân giả


Câu 3:

Trùng biến hình có tên gọi như vậy là do?

Xem đáp án

Đáp án A

Trùng biến hình có tên gọi như vậy là do chúng di chuyển bằng chân giả làm cơ thể thay đổi hình dạng


Câu 4:

Dưới đây là 4 giai đoạn trùng biến hình bắt mồi và tiêu hoá mồi : (1) : Hai chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh. (2) : Lập tức hình thành chân giả thứ hai vây lấy mồi. (3) : Không bào tiêu hoá tạo thành bao lấy mồi, tiêu hoá mồi nhờ dịch tiêu hoá. (4) : Khi một chân giả tiếp cận mồi (tảo, vi khuẩn, vụn hữu cơ…). Em hãy sắp xếp các giai đoạn trên theo trình tự hợp lý ?

Xem đáp án

Đáp án A

Trùng biến hình dinh dưỡng bằng cách bắt mồi và tiêu hóa mồi: Khi tiếp cận mồi (tảo, vi khuẩn, vụn hữu cơ…) → Lập tức hình thành chân giả vây lấy mồi → Hai chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh → Không bào tiêu hóa tạo thành bao lấy mồi, tiêu hóa nhờ dịch tiêu hóa.


Câu 5:

Trùng biến hình sinh sản bằng cách

Xem đáp án

Đáp án A
Trùng biến hình sinh sản bằng cách phân đôi


Câu 6:

Hình dạng của trùng giày là:

Xem đáp án

Đáp án D
Trùng giày có hình khối như chiếc giày


Câu 7:

Trùng giày di chuyển bằng?

Xem đáp án

Đáp án A

Trùng giày di chuyển nhờ lông bơi bao quanh cơ thể rung động theo kiểu làn sóng.


Câu 9:

Sự khác nhau về nhân của trùng giày và trùng biến hình là?

Xem đáp án

Đáp án C
Sự khác nhau về nhân của trùng giày và trùng biến hình là trùng biến hình có 1 nhân, trùng giày có 2


Câu 10:

So với trùng biến hình chất bã được thải từ bất cứ vị trí nào trên cơ thể, trùng giày thải chất bã qua?

Xem đáp án

Đáp án D

Chất bã của trùng giày được thải ra ngoài qua lỗ thoát nhờ không bào co bóp


Câu 11:

Trùng giày và trùng roi có đặc điểm giống nhau là:

Xem đáp án

Đáp án D

Trùng giày và trùng roi có đặc điểm giống nhau là: cơ thể có cấu tạo đơn bào và đều có khả năng di chuyển


Câu 12:

Trong các đặc điểm nào dưới đây có cả ở trùng giày, trùng roi và trùng biến hình?

Xem đáp án

Đáp án B

Trùng giày, trùng roi và trùng biến hình đều là động vật có cấu tạo đơn bào (1 tế bào)


Câu 13:

Trùng giày khác với trùng biến hình và trùng roi ở đặc điểm:

Xem đáp án

Đáp án C
Trùng giày khác với trùng biến hình và trùng roi ở đặc điểm có lông bơi bao quanh cơ thể


Câu 14:

Cơ thể động vật nguyên sinh nào có hình dạng không ổn định?

Xem đáp án

Trùng biến hình có hình dạng cơ thể không ổn định, chúng luôn biến đổi hình dạng.

→ Đáp án C


Câu 15:

Hình thức dinh dưỡng của trùng biến hình là

Xem đáp án

Trùng biến hình là loài dị dưỡng, chúng chủ động bắt mồi và tiêu hóa mồi
→ Đáp án B


Câu 16:

Trùng biến hình di chuyển được nhờ?

Xem đáp án

Trùng biến hình di chuyển nhờ dòng chất nguyên sinh dồn về một phía tạo thành chân giả

→ Đáp án C


Bắt đầu thi ngay