Thứ năm, 29/09/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 51: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 51: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 51: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng (có đáp án)

  • 422 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Thú Móng guốc chia làm mấy bộ?

Xem đáp án

 → Đáp án D


Câu 2:

Đặc điểm móng của Bộ Guốc chẵn là?

Xem đáp án

Bộ Guốc chẵn : gồm thú móng guốc có 2 ngón chân giữa phát triển bằng nhau, đa số sống đàn, có loài ăn tạp (lợn), ăn thực vật, nhiều loài nhai lại.

→ Đáp án A


Câu 3:

Đại diện nào KHÔNG thuộc Bộ Guốc chẵn?

Xem đáp án

Đại diện của Bộ Guốc chẵn : Lợn, bò, hươu

→ Đáp án B


Câu 4:

Đặc điểm móng của Bộ Guốc lẻ là?

Xem đáp án

Bộ Guốc lẻ : gồm thú móng guốc có 3 ngón chân giữa phát triển hơn cả, ăn thực vật.
→ Đáp án C


Câu 5:

Đại diện nào thuộc Bộ Guốc lẻ?

Xem đáp án

Bộ Guốc lẻ có các đại diện: không có sừng, sống đàn (ngựa); có sừng, sống đơn độc (tê giác có 3 ngón).

→ Đáp án D


Câu 6:

Đặc điểm móng của Bộ Voi là?

Xem đáp án

Bộ Voi : gồm thú móng guốc có 5 ngón, guốc nhỏ, có vòi, có ngà, da dày, thiếu lông, sống đàn, ăn thực vật không nhai lại.

→ Đáp án C


Câu 7:

 Đặc điểm của Bộ Linh trưởng là?

Xem đáp án

→ Đáp án D


Câu 8:

Đặc điểm của vượn là?

Xem đáp án

Vượn có chai mông nhỏ, không có túi má và đuôi.

→ Đáp án A


Câu 9:

Đặc điểm của khỉ hình người là?

Xem đáp án

Khỉ hình người không có chai mông, túi má và đuôi

→ Đáp án A


Câu 10:

Đặc điểm nào sau đây KHÔNG phải là đặc điểm chung của lớp thú?

Xem đáp án

Thú có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ, có bộ lông mao bao phủ cơ thể, bộ răng phân hóa thành răng cửa, răng nanh và răng hàm, tim 4 ngăn, bộ não phát triển thể hiện rõ ở bán cầu não và tiểu não. Thú là động vật hằng nhiệt.

→ Đáp án C


Câu 11:

Phát biểu nào dưới đây về thú móng guốc là đúng?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 12:

Phát biểu nào dưới đây về đặc điểm của bộ Linh trưởng là đúng?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 13:

Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của khỉ hình người?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 15:

Phát biểu nào dưới đây về vượn là sai?

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi ngay