IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh hoc 7 Bài 53: Môi trường sống và sự vận động di chuyển (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh hoc 7 Bài 53: Môi trường sống và sự vận động di chuyển (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh hoc 7 Bài 53: Môi trường sống và sự vận động di chuyển (có đáp án)

  • 240 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

 Nhờ có khả năng di chuyển mà động vật có thể

Xem đáp án

Nhờ có khả năng di chuyển mà động vật có thể đi tìm thức ăn, bắt mồi, tìm môi trường sống thích hợp, tìm đối tượng sinh sản và lẩn tránh kẻ thù.
→ Đáp án D


Câu 2:

 Châu chấu có hình thức di chuyển là?

Xem đáp án

Châu chấu có 3 hình thức di chuyển là bò, bay, nhảy đồng thời bằng 2 chân sau

→ Đáp án D


Câu 3:

Đặc điểm cơ quan di chuyển của san hô và hải quỳ là?

Xem đáp án

San hô và hải quỳ chưa có cơ quan di chuyển, có đời sống bám, sống cố định.

→ Đáp án C


Câu 4:

 Loài nào có cơ quan di chuyển là 5 đôi chân bò và 5 đôi chân bơi?

Xem đáp án

Tôm có cơ quan di chuyển được phân hóa: có 5 đôi chân bò và 5 đôi chân bơi.

→ Đáp án A


Câu 5:

Hình thức di chuyển nào KHÔNG có ở vịt trời?

Xem đáp án

Vịt trời có nhiều hình thức di chuyển: bơi, bay hay đi lại.

→ Đáp án B


Câu 6:

Đặc điểm cơ quan di chuyển của rết là?

Xem đáp án

Rết có chi bên phân đốt, nhờ đó mà sự cử động của chi đa dạng hơn.

→ Đáp án C


Câu 7:

Loài nào có cơ quan di chuyển là cánh da?

Xem đáp án

Dơi di chuyển bằng cánh được cấu tạo bằng màng da

→ Đáp án B


Câu 8:

Loài nào có cơ quan di chuyển là chi năm ngón, có màng bơi?

Xem đáp án

Ếch có cơ quan di chuyển là chi năm ngón có màng bơi thích nghi với đời sống bơi lội.

→ Đáp án A


Câu 9:

Loài nào di chuyển chậm, kiểu sâu đo?

Xem đáp án

Thủy tức chưa có bộ phận di chuyển phân hóa. Chúng di chuyển chậm kiểu sâu đo.

→ Đáp án D


Câu 10:

Cơ quan di chuyển của khỉ, vượn là?

Xem đáp án

Khỉ, vượn di chuyển leo trèo nhờ có bàn tay, bàn chân cầm nắm.

→ Đáp án B


Câu 11:

Ở cá trích, chi chuyên hóa thành bộ phận nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 14:

Động vật nào dưới đây có cánh được phủ bằng lông vũ?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 16:

Động vật nào dưới đây có 3 hình thức di chuyển?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 18:

Động vật nào dưới đây có chi năm ngón?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi ngay