Thứ sáu, 09/12/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể (có đáp án)

  • 160 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Động vật nào có cơ thể chưa phân hóa thành các hệ cơ quan?

Xem đáp án

Trùng biến hình là đại diện của ngành động vật nguyên sinh, chúng có cơ thể rất đơn giản, chưa phân hóa thành các hệ cơ quan.

→ Đáp án C


Câu 2:

Đặc điểm hệ thần kinh của thủy tức là?

Xem đáp án

Thủy tức có tế bào thần kinh nằm rải rác, hệ thần kinh hình mạng lưới.

→ Đáp án B


Câu 3:

 Loài nào KHÔNG có hệ tuần hoàn kín?

Xem đáp án

Hệ tuần hoàn của châu chấu: tim chưa có tâm thất, tâm nhĩ, hệ tuần hoàn hở.

→ Đáp án A


Câu 4:

Cơ quan hô hấp của ếch đồng là?

Xem đáp án

Ếch đồng vừa ở cạn, vừa ở nước, chúng hô hấp qua da và phổi.

→ Đáp án D


Câu 5:

Hệ thần kinh dạng ống (não và tủy sống) có ở những loài nào?

Xem đáp án

Hệ thần kinh dạng ống (bộ não và tủy sống) có ở loài cá chép, ếch đồng, thằn lằn, chim, thỏ...

→ Đáp án D


Câu 6:

Đặc điểm hệ sinh dục của thủy tức là?

Xem đáp án

Thủy tức có tuyến sinh dục không có ống dẫn, sinh sản đơn giản bằng mọc chồi, tái sinh hay sinh sản hữu tính.

→ Đáp án B


Câu 7:

Loài nào chỉ hô hấp qua da?

Xem đáp án

Giun đất hô hấp qua da, chúng phải sống nơi ẩm ướt.

→ Đáp án C


Câu 8:

Những loài động vật có xương sống là?

Xem đáp án

Động vật có xương sống rất đa dạng về loài, các đại diện như: cá chép, ếch đồng, thằn lằn, chim, thỏ.

→ Đáp án C


Câu 9:

Động vật nào hô hấp bằng phổi và túi khí?

Xem đáp án

Chim hô hấp bằng phổi và túi khí.

→ Đáp án D


Câu 10:

Phát biểu nào sau đây là SAI?

Xem đáp án

Thỏ là động vật có xương sống, thuộc lớp có vú

→ Đáp án B


Câu 11:

 Động vật nào dưới đây hô hấp chủ yếu bằng da?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 13:

 Cá chép có hệ thần kinh dạng gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 14:

Trong các động vật dưới đây, động vật nào hô hấp bằng da?

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi ngay