Thứ sáu, 09/12/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 55: Tiến hóa về sinh sản (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 55: Tiến hóa về sinh sản (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 55: Tiến hóa về sinh sản (có đáp án)

  • 227 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

 Loài nào KHÔNG sinh sản bằng hình thức vô tính?

Xem đáp án

Sinh sản vô tính có ở trùng roi xanh, trùng giày, trùng biến hình…

→ Đáp án D


Câu 2:

Hình thức sinh sản hữu tính là?

Xem đáp án

Tiếp hợp là một hình thức sinh sản hữu tính.

→ Đáp án C


Câu 3:

Thụ tinh trong tiến hóa hơn thụ tinh ngoài, là vì:

Xem đáp án

Thụ tinh trong tiến hóa hơn thụ tinh ngoài vì thụ tinh trong cho hiệu suất thụ tinh cao hơn và con non được bảo vệ trong cơ thể mẹ.

→ Đáp án B


Câu 4:

Động vật nào đào hang, lót ổ để bảo vệ con?

Xem đáp án

Thỏ có tập tính đào hang và lót ổ để bảo vệ, chăm sóc con non.

→ Đáp án D


Câu 5:

Loài nào phát triển KHÔNG trải qua biến thái?

Xem đáp án

Thằn lằn con phát triển trực tiếp từ phôi đến trưởng thành, không trải qua biến thái.

→ Đáp án C


Câu 6:

Loài nào thụ tinh trong?

Xem đáp án

Châu chấu phân tính, sinh sản hữu tính bằng thụ tinh trong.

→ Đáp án B


Câu 7:

Phát biểu nào sau đây về giới tính của động vật là đúng?

Xem đáp án

Nếu yếu tố đực và yếu tố cái có trên cùng một cá thể thì được gọi là cá thể lưỡng tính. Nếu trên hai cá thể khác nhau thì được gọi là cá thể phân tính.

→ Đáp án C


Câu 8:

Tập tính sinh sản nào có ở chim?

Xem đáp án

Chim làm tổ, ấp trứng và nuôi con bằng sữa diều.

→ Đáp án C


Câu 9:

Loài nào có nhau thai?

Xem đáp án

Thỏ sinh sản trực tiếp, có nhau thai.

→ Đáp án D


Câu 10:

Sinh sản hữu tính có đặc điểm gì?

Xem đáp án

Sinh sản hữu tính có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực (tinh trùng) và tế bào sinh dục cái (trứng). Trứng thụ tinh sẽ phát triển thành phôi. Các con mang đặc điểm của bố mẹ, có thể xuất hiện đặc điểm mới

→ Đáp án D


Câu 11:

Phát biểu nào dưới đây về giới tính ở động vật là đúng?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 12:

Động vật nào dưới đây thụ tinh ngoài?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 13:

Động vật nào dưới đây có tập tính đào hang, lót ổ để bảo vệ con?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 14:

Chim bồ câu có tập tính nuôi con như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 15:

Vì sao sự đẻ con lại được xem là hình thức sinh sản hoàn chỉnh hơn so với sự đẻ trứng?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi ngay