IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật-Phần 2 (có đáp án)

  • 234 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phát biểu nào dưới đây về lưỡng cư cổ là đúng?

Xem đáp án

Đáp án D

Lưỡng cư cổ còn di tích của nắp mang


Câu 2:

Đặc điểm nào dưới đây có ở chim cổ ?

Xem đáp án

Đáp án A
Chim cổ hàm có răng


Câu 3:

Trong các lớp động vật sau, lớp nào kém tiến hóa nhất?

Xem đáp án

Đáp án B

Lớp Giáp xác kém tiến hóa nhất so với ba lớp còn lại


Câu 4:

Trong các động vật dưới đây, động vật nào kém tiến hóa nhất?

Xem đáp án

Đáp án D
Hải quỳ thuộc ngành Ruột khoang kém tiến hóa hơn so với ba động vật còn lại


Câu 5:

Trong các động vật sau, động vật nào có quan hệ họ hàng gần với nhện nhà nhất?

Xem đáp án

Đáp án B

Bọ cạp có quan hệ họ hàng gần với nhện nhà nhất


Câu 6:

Cho các lớp động vật sau : (1) : Lớp Lưỡng cư ; (2) : Lớp Chim ; (3) : Lớp Thú ; (4) : Lớp Bò sát ; (5) : Lớp Cá sụn. Hãy sắp xếp các lớp trên theo chiều hướng tiến hóa

Xem đáp án

Đáp án A

Lớp cá sụn-> Lớp lưỡng cư->Lớp bò sát->Lớp chim->Lớp thú


Câu 7:

Tiến hoá là gì?

Xem đáp án

Đáp án A

Tiến hoá là sự biến đổi của sinh vật theo hướng hoàn thiện dần cơ thể để thích nghi với điều kiện sống


Câu 8:

Phát biểu nào dưới đây về lưỡng cư cổ là đúng?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 11:

Trên Trái Đất, vi khuẩn và vi khuẩn lam xuất hiện lần đầu tiên cách đây khoảng

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi ngay