Thứ sáu, 09/12/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 57:Đa dạng sinh học-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 57:Đa dạng sinh học-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 57:Đa dạng sinh học-Phần 2 (có đáp án)

  • 184 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tiêu chí nào dưới đây biểu thị sự đa dạng sinh học?

Xem đáp án

Đáp án C
Số lượng loài biểu thị sự đa dạng sinh học


Câu 2:

Sự đa dạng về loài phụ thuộc vào?

Xem đáp án

Đáp án D
Sự đa dạng về loài phụ thuộc vào môi trường sống


Câu 3:

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án C
Đa dạng sinh học được biểu thị bằng số lượng loài


Câu 4:

Đặc điểm nào sau đây thường gặp ở động vật sống ở môi trường đới lạnh?

Xem đáp án

Đáp án B

Động vật sống ở môi trường đới lạnh lông chuyển sang màu trắng vào mùa đông


Câu 5:

Lớp mỡ rất dày ở chim cánh cụt có vai trò gì?

Xem đáp án

Đáp án D
Lớp mỡ rất dày ở chim cánh cụt có vai trò giúp chim giữ nhiệt cho cơ thể,  dự trữ năng lượng chống rét


Câu 6:

Tập tính ở động vật đới lạnh là?

Xem đáp án

Đáp án A

Tập tính ở động vật đới lạnh là ngủ đông, di cư tránh rét


Câu 7:

Hiện tượng ngủ đông của động vật đới lạnh có ý nghĩa gì?

Xem đáp án

Đáp án A

Hiện tượng ngủ đông của động vật giúp cơ thể tiết kiệm năng lượng.


Câu 8:

Đặc điểm nào dưới đây không có ở các động vật đới nóng?

Xem đáp án

Đáp án B

Hoạt động vào ban ngày trong mùa hè không có ở các động vật đới nóng


Câu 9:

Đặc điểm cấu tạo giúp chuột nhảy thích nghi với nhiệt độ nóng của môi trường

Xem đáp án

Đáp án D
Chân cao móng rộng giúp chuột nhảy thích nghi với nhiệt độ nóng của môi trường


Câu 10:

Đa dạng sinh học ở môi trường đới lạnh và đới nóng rất thấp vì:

Xem đáp án

Đáp án A

Đa dạng sinh học ở môi trường đới lạnh và đới nóng rất thấp vì: điều kiện khí hậu khắc nghiệt chỉ có những loài có thích nghi đặc trưng mới tồn tại được


Câu 11:

Động vật ở môi trường nhiệt đới gió mùa có độ đa dạng như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án C

Động vật ở môi trường nhiệt đới gió mùa có độ đa dạng cao


Câu 12:

Lợi ích của đa dạng sinh học động vật ở Việt Nam là gì?

Xem đáp án

Đáp án D

Lợi ích của đa dạng sinh học động vật ở Việt Nam là:

- Cung cấp thực phẩm, sức kéo, dược liệu

- Cung cấp sản phẩm cho công nghiệp

- Có giá trị trong văn hóa


Câu 13:

Trong các nguyên nhân sau, đâu là nguyên nhân chính dẫn đến sự diệt vong của nhiều loài động thực vật hiện nay?

Xem đáp án

Đáp án A
Nguyên nhân chính dẫn đến sự diệt vong của nhiều loài động thực vật hiện nay do các hoạt động của con người.


Câu 14:

Tại sao trên đồng ruộng ở đồng bằng miền Bắc Việt Nam có 7 loại rắn sống chung mà không cạnh tranh nhau?

Xem đáp án

Đáp án D
Trên đồng ruộng ở đồng bằng miền Bắc Việt Nam có 7 loại rắn sống chung mà không cạnh tranh nhau: Vì mỗi loài rắn sống trong một điều kiện nhất định khác nhau. Vì mỗi loài rắn có nguồn sống nhất định khác nhau. Vì mỗi loài rắn có tập tính hoạt động nhất định khác nhau.


Bắt đầu thi ngay