Thứ năm, 29/09/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học-Phần 2 (có đáp án)

  • 169 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Biện pháp đấu tranh sinh học là biện pháp nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án D
Biện pháp đấu tranh sinh học : Sử dụng thiên địch trực tiếp tiêu diệt những loài sinh vật có hại. Sử dụng thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng của sinh vật gây hại. Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm diệt sinh vật gây hại


Câu 2:

Mục đích của các biện pháp đấu tranh sinh học được sử dụng là:

Xem đáp án

Đáp án B

Mục đích của các biện pháp đấu tranh sinh học được sử dụng là: Hạn chế tác động của sinh vật gây hại.


Câu 3:

Nước ta đã áp dụng các biện pháp đấu tranh sinh học nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Dùng thuốc vi sinh và nuôi thả ong mắt đỏ là các biện pháp nước ta đã áp dụng


Câu 4:

Thiên địch sử dụng để đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng sinh vật gây hại ?

Xem đáp án

Đáp án D
Ong mắt đỏ là thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại


Câu 5:

Những ưu điểm của biện pháp đấu tranh sinh học là gì ?

1. Sử dụng đấu tranh sinh học mang lại hiệu quả, tiêu diệt được những loài sinh vật có hại.

2. Sử dụng đấu tranh sinh học tiêu diệt được những loài sinh vật có hại, nhưng không gây ô nhiễm môi trường.

3. Sử dụng đấu tranh sinh học rẻ tiền và dễ thực hiện.

4. Tiêu diệt được những loài sinh vật có hại, nhưng gây ô nhiễm môi trường

Xem đáp án

Đáp án B

Sử dụng đấu tranh sinh học mang lại hiệu quả, tiêu diệt được những loài sinh vật có hại. Sử dụng đấu tranh sinh học tiêu diệt được những loài sinh vật có hại, nhưng không gây ô nhiễm môi trường. Sử dụng đấu tranh sinh học rẻ tiền và dễ thực hiện


Câu 6:

Những hạn chế của biện pháp đấu tranh sinh học là gì?

Xem đáp án

Đáp án D

Những hạn chế của biện pháp đấu tranh sinh học là:

- Nhiều loài thiên địch được di nhập, do không quen với khí hậu địa phương nên phát triển kém.

- Thiên địch không tiêu diệt triệt để sinh vật gây hại mà chỉ kìm hãm sự phát triển của chúng.

- Sự tiêu diệt loài sinh vật có hại này tạo điều kiện cho loài sinh vật khác phát triển.


Câu 7:

Nạn chuột xuất hiện phá hại đồng ruộng mùa màng là sự cố về đấu tranh sinh học và do nguyên nhân nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Nạn chuột xuất hiện phá hại đồng ruộng mùa màng là sự cố về đấu tranh sinh học và do nguyên nhân mèo bị bắt làm thực phẩm


Câu 8:

Những hạn chế của biện pháp đấu tranh sinh học là gì? 1. Nhiều loài thiên địch được di nhập, vì không quen với khí hậu địa phương nên phát triển kém 2. Sự tiêu diệt loài sinh vật có hại này lại tạo điều kiện cho loài sinh vật khác phát triển. 3. Thiên địch không diệt triệt để được sinh vật gây hại mà chỉ kìm hãm sự phát triển của chúng.

Xem đáp án

Biện pháp đấu tranh sinh học có nhiều ưu điểm, nhưng cũng có những mặt hạn chế: Nhiều loài thiên địch được di nhập, vì không quen với khí hậu địa phương nên phát triển kém, Sự tiêu diệt loài sinh vật có hại này lại tạo điều kiện cho loài sinh vật khác phát triển., Thiên địch không diệt triệt để được sinh vật gây hại mà chỉ kìm hãm sự phát triển của chúng.

→ Đáp án D


Bắt đầu thi ngay