Thứ sáu, 09/12/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét-Phần 1(có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét-Phần 1(có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét-Phần 1(có đáp án)

  • 216 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Bào xác của trùng kiết lị xâm nhập vào cơ thể người thông qua con đường nào

Xem đáp án

Đáp án A
Bào xác của trùng kiết lị theo thức ăn, nước uống vào ống tiêu hóa người. Đến ruột, trùng kiết lị chui ra khỏi bào xác và ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của bệnh nhân.


Câu 2:

Nhóm động vật nguyên sinh nào dưới đây có chân giả?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Trùng sốt rét lây nhiễm sang cơ thể người qua vật chủ trung gian nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 8:

Vị trí kí sinh của trùng kiết kị trong cơ thể người là?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 9:

Trong các biện pháp sau, biện pháp nào giúp chúng ta phòng tránh được bệnh kiết lị?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 11:

Vị trí kí sinh của trùng kiết lị trong cơ thể người là

Xem đáp án

Đáp án D

Vị trí kí sinh của trùng kiết lị trong cơ thể người là ở thành ruột


Câu 12:

Bào xác của trùng kiết lị xâm nhập vào cơ thể người thông qua con đường nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Bào xác của trùng kiết lị xâm nhập vào cơ thể người thông qua con đường tiêu hoá


Câu 13:

Vật chủ trung gian thường thấy của trùng kiết lị là gì?

Xem đáp án

Đáp án D

Vật chủ trung gian thường thấy của trùng kiết lị là ruồi, nhặng


Câu 15:

Trong các biện pháp sau, biên pháp nào giúp chúng ta phòng tránh được bệnh kiết lị?

Xem đáp án

Đáp án D

Biện pháp phòng chống: ăn uống hợp vệ sinh, giữ gìn vệ sinh môi trường, khi bị bệnh cần uống thuốc ngay để điều trị


Bắt đầu thi ngay