Thứ năm, 29/09/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 6:Trùng kiết lị và trùng sốt rét-Phần 2(có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 6:Trùng kiết lị và trùng sốt rét-Phần 2(có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 6:Trùng kiết lị và trùng sốt rét-Phần 2(có đáp án)

  • 178 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Nhóm động vật nguyên sinh nào dưới đây có chân giả?

Xem đáp án

Đáp án D

Trùng biến hình và trùng kiết lị là nhóm động vật nguyên sinh đều có chân giả


Câu 2:

Trùng sốt rét di chuyển bằng cơ quan nào?

Xem đáp án

Đáp án C
Trùng sốt rét không có bộ phận di chuyển.


Câu 3:

Trùng sốt rét lây nhiễm sang cơ thể người qua vật chủ trung gian nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Trùng sốt rét sống kí sinh trong máu người, trong thành ruột và tuyến nước bọt của muỗi Anophen


Câu 4:

Dưới đây là các giai đoạn kí sinh của trùng sốt rét trong hồng cầu người:

(1): Trùng sốt rét sử dụng hết chất nguyên sinh trong hồng cầu, sinh sản vô tính cho nhiều cá thể mới.

(2): Trùng sốt rét chui vào kí sinh ở hồng cầu.

(3) : Trùng sốt rét phá vỡ hồng cầu để chui ra ngoài tiếp tục vòng đời kí sinh mới.

Hãy sắp xếp các giai đoạn trên theo trình tự hợp lí.

Xem đáp án

Đáp án A

Trùng sốt rét chui vào kí sinh ở hồng cầu → Trùng sốt rét sử dụng hết chất nguyên sinh trong hồng cầu, sinh sản vô tính cho nhiều cá thể mới → Trùng sốt rét phá vỡ hồng cầu để chui ra ngoài tiếp tục vòng đời kí sinh mới


Câu 5:

Trong các phương pháp sau, phương pháp nào được dùng để phòng chống bệnh sốt rét?

1. Ăn uống hợp vệ sinh.

2. Mắc màn khi ngủ.

3. Rửa tay sạch trước khi ăn.

4. Giữ vệ sinh nơi ở, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh.

Phương án đúng là

Xem đáp án

Đáp án C
Phương pháp được dùng để phòng chống bệnh sốt rét là: Mắc màn khi ngủ; giữ vệ sinh nơi ở, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh


Câu 6:

Trong việc phòng bệnh sốt rét, người ta muốn hạn chế sự sinh trưởng của bọ gậy (lăng quăng hoặc cung quăng) bằng cách nào?

Xem đáp án

Đáp án D
Trong việc phòng bệnh sốt rét, người ta muốn hạn chế sự sinh trưởng của bọ gậy (lăng quăng hoặc cung quăng) bằng cách khai thông cống rãnh.; phun thuốc diệt muỗi; ngủ phải có màn


Câu 7:

Trùng kiết lị giống với trùng biến hình ở điểm nào trong số các đặc điểm dưới đây

Xem đáp án

Trùng kiết lị giống trùng biến hình là đều có chân giả, chỉ là chân giả của trùng kiết lị rất ngắn.

→ Đáp án A


Câu 8:

 Hình thức dinh dưỡng của trùng kiết lị là

Xem đáp án

Trùng kiết lị sống kí sinh ở thành ruột nuốt hồng cầu gây nguy hiểm cho con người.

→ Đáp án A


Câu 9:

Ở ngoài tự nhiên trùng kiết lị tồn tại ở dạng

Xem đáp án

Trùng kiết lị ở ngoài môi trường kết bào xác, khi vào ruột người chúng chui ra khỏi bào xác và sống kí sinh ở thành ruột.

→ Đáp án A


Câu 10:

Trùng kiết lị lây nhiễm vào cơ thể người qua con đường

Xem đáp án

Bào xác trùng kiết lị theo thức ăn, nước uống vào ống tiêu hóa người.

→ Đáp án B


Câu 11:

So với kích thước của hồng cầu, thì trùng kiết lị có kích thước

Xem đáp án

Trùng kiết lị có kích thước lớn hơn hồng cầu, chúng có thể nuốt nhiều hồng cầu.

→ Đáp án A


Câu 12:

 Vật trung gian truyền trùng sốt rét cho con người là?

Xem đáp án

Muỗi Anôphen là vật trung gian truyền trùng sốt rét vào cơ thể con người.
→ Đáp án B


Câu 13:

Trùng sốt rét lây nhiễm qua đường

Xem đáp án

Trùng sốt rét do muỗi Anôphen truyền vào máu người.

→ Đáp án C


Câu 14:

Trùng sốt rét không thích nghi kí sinh ở

Xem đáp án

Trùng sốt rét thích nghi sống ở trong máu người, trong tuyến nước bọt và thành ruột của muỗi Anôphen.

→ Đáp án D


Câu 15:

Trùng sốt rét di chuyển bằng cơ quan nào

Xem đáp án

Trùng sốt rét không có cơ quan di chuyển, chúng sống kí sinh trong hồng cầu người.

→ Đáp án D


Câu 16:

Các động vật nguyên sinh sống kí sinh là

Xem đáp án

Trùng kiết lị và trùng sốt rét là động vật nguyên sinh sống kí sinh.

→ Đáp án C


Bắt đầu thi ngay