IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 60: Động vật quý hiếm (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 60: Động vật quý hiếm (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 60: Động vật quý hiếm (có đáp án)

  • 277 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

 Động vật nào có số lượng cá thể giảm … được xếp vào cấp độ rất nguy cấp (CR); giảm … thì được xếp vào cấp độ nguy cấp (EN) ; giảm sút … thì được xếp ở cấp độ sẽ nguy cấp (VU).

Xem đáp án

Động vật nào có số lượng cá thể giảm 80 % được xếp vào cấp độ rất nguy cấp (CR); giảm 50 % thì được xếp vào cấp độ nguy cấp (EN) ; giảm sút 20 % thì được xếp ở cấp độ sẽ nguy cấp (VU).

→ Đáp án B


Câu 2:

Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về?

Xem đáp án

Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về : thực phẩm, dược liệu, mĩ nghệ, nguyên liệu công nghệ, làm cảnh, khoa học, xuất khẩu… và là những động vật sống trong thiên nhiên trong vòng 10 năm trở lại đây đang có số lượng giảm sút.

→ Đáp án D


Câu 3:

Động vật quý hiếm nào đang ở cấp độ đe dọa tuyệt chủng rất nguy cấp?

Xem đáp án

Ốc xà cừ đang ở cấp độ đe dọa tuyệt chủng rất nguy cấp. Ốc xà cừ được dùng trong kĩ nghệ khảm tranh.

→ Đáp án A


Câu 4:

 Rùa núi vàng đang bị đe dọa tuyệt chủng cấp độ nào?

Xem đáp án

Rùa núi vàng đang bị đe dọa tuyệt chủng nguy cấp. Rùa núi vàng có giá trị thẩm mĩ và dược liệu.

→ Đáp án B


Câu 5:

Khỉ vàng có giá trị gì?

Xem đáp án

Khỉ vàng có giá trị dược liệu (cao khỉ) có tác dụng bồi dưỡng sức khỏe, bổ máu, điều hòa kinh nguyệt ở phụ nữ, là động vật thí nghiệm trong y học.

→ Đáp án A


Câu 6:

Những động vật có độ đe dọa tuyệt chủng sẽ nguy cấp là?

Xem đáp án

Động vật có độ đe dọa tuyệt chủng sẽ nguy cấp (có số loài giảm 20%) là cà cuống và cá ngựa gai.

→ Đáp án C


Câu 7:

Loài nào có giá trị dược liệu chữa bệnh hen suyễn và tăng sinh lực?

Xem đáp án

Cá ngựa gai là loài động vật quý hiếm có giá trị chữa bệnh hen suyễn và tăng sinh lực

→ Đáp án D


Câu 8:

Động vật nào được dùng chế tạo nước hoa?

Xem đáp án

Hươu xạ cỡ nhỏ không có sừng. Con đực có tuyến xạ tiết xạ hương dùng để làm thuốc và chất định hương cho nước hoa.

→ Đáp án D


Câu 9:

 Rùa núi vàng có giá trị gì?

Xem đáp án

Rùa núi vàng có giá trị thẩm mĩ và dược liệu (chữa còi xương ở trẻ em)

→ Đáp án A


Bắt đầu thi ngay