Thứ sáu, 09/12/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 60: Động vật quý hiếm-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 60: Động vật quý hiếm-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 60: Động vật quý hiếm-Phần 2 (có đáp án)

  • 199 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Thế nào là động vật quý hiếm?

Xem đáp án

Đáp án B

Động vật quý hiếm là những động vật sống trong thiên nhiên trong vòng 10 năm trở lại đây đang có dấu hiệu giảm sút


Câu 2:

Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về?

Xem đáp án

Đáp án D
Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về thực phẩm, dược liệu, mĩ nghệ, nguyên liệu công nghệ, làm cảnh, nghiên cứu khoa học, xuất khẩu,  là động vật hiện đang có số lượng giảm sút trong tự nhiên.


Câu 3:

Đặc điểm của động vật rất nguy cấp là?

Xem đáp án

Đáp án A
Đặc điểm của động vật rất nguy cấp, số lượng cá thể giảm 80%


Câu 4:

Động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở mức rất nguy cấp là?

Xem đáp án

Đáp án A
Ốc xà cừ, hươu xạ có nguy cơ tuyệt chủng ở mức rất nguy cấp


Câu 5:

Động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở mức nguy cấp là?

Xem đáp án

Đáp án A
Tôm hùm đá, rùa núi vàng có nguy cơ tuyệt chủng ở mức nguy cấp.


Câu 6:

Đặc điểm của động vật sẽ nguy cấp là gì?

Xem đáp án

Đáp án C
Đặc điểm của động vật sẽ nguy cấp là số lượng cá thể giảm 20%.


Câu 7:

Động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở mức sẽ nguy cấp là?

Xem đáp án

Đáp án C

Cà cuống, cá ngựa gai có nguy cơ tuyệt chủng ở mức sẽ nguy cấp


Câu 8:

Đặc điểm của động vật ít nguy cấp là?

Xem đáp án

Đáp án A

Đặc điểm của động vật ít nguy cấp là loài động vật quý hiếm được nuôi hoặc bảo tồn


Câu 9:

Để bảo vệ động vật quý hiếm cần làm gì?

Xem đáp án

Để bảo vệ động vật quý hiếm cần đẩy mạnh việc bảo vệ môi trường sống của chúng, cấm săn bắn, buôn bán trái phép, đẩy mạnh việc chăn nuôi và xây dựng các khu dự trữ thiên nhiên.

→ Đáp án D


Bắt đầu thi ngay