Thứ năm, 29/09/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật (có đáp án)

  • 204 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cơ thể của động vật nguyên sinh có đặc điểm chung là

Xem đáp án

Động vật nguyên sinh là một dạng sống đơn giản, mặc dù cơ thể chỉ có một tế bào, nhưng có khả năng thực hiện đầy đủ các hoạt động sống nhưng có khả năng thực hiện đầy đủ các hoạt động sống như một cơ thể đa bào hoàn chỉnh.

→ Đáp án A


Câu 2:

Hiện động vật nguyên sinh có

Xem đáp án

Hiện động vật nguyên sinh có khoảng 40000 loài, và phân bố ở khắp các môi trường.

→ Đáp án C


Câu 3:

Nhóm động vật nguyên sinh nào sau đây sống tự do

Xem đáp án

Động vật nguyên sinh có loài sống tự do trong môi trường như trùng roi, trùng roi, trùng biến hình.

→ Đáp án A


Câu 4:

Nhóm động vật nguyên sinh nào sau đây sống kí sinh

Xem đáp án

Động vật có loài sống tự do trong môi trường, nhưng có những loài sống kí sinh trong cơ thể động vật và con người như trùng kiết lị, trùng sốt rét.

→ Đáp án D


Câu 5:

Động vật nguyên sinh nào không có cơ quan di chuyển

Xem đáp án

Trùng sốt rét thích nghi với đời sống kí sinh trong máu người, nên chúng không có cơ quan di chuyển.
→ Đáp án B


Câu 6:

Động vật nguyên sinh nào có thể sinh sản tự dưỡng như thực vật

Xem đáp án

Ở nơi có ánh sáng, trùng roi xanh dinh dưỡng như thực vật. Cơ thể chúng có các hạt diệp lục có khả năng hấp thu ánh sáng, nước, CO2 nên tự tổng hợp được chất hữu cơ.

→ Đáp án A


Câu 7:

Động vật nguyên sinh sống kí sinh thường có hình thức dinh dưỡng

Xem đáp án

Động vật nguyên sinh sống kí sinh sống chủ yếu bằng hình thức dị dưỡng.

→ Đáp án B


Câu 8:

Đặc điểm sinh sản ở động vật nguyên sinh là

Xem đáp án

Động vật nguyên sinh phần lớn sinh sản vô tính, có một số ít loài sinh sản hữu tính (tiếp hợp)

→ Đáp án D


Câu 9:

Hóa thạch của loài nào là chỉ thị cho các địa tầng có dầu hỏa

Xem đáp án

Trùng lỗ (có kích thước 0,1 – 1 mm) là nhóm Động vật nguyên sinh sinh sống phổ biến ở biển. Khi chết vỏ trùng lỗ lắng xuống đáy biển, góp phần tạo nên vỏ Trái Đất. Hóa thạch của chúng là vật chỉ thị cho các địa tầng có dầu hỏa.

→ Đáp án D


Câu 10:

Động vật nguyên sinh có tác hại là?

Xem đáp án

Một số không nhỏ động vật nguyên sinh sống kí sinh gây ra nhiều bệnh nguy hiểm cho động vật và người.

→ Đáp án C


Câu 11:

Động vật nguyên sinh sống kí sinh thường có đặc điểm nào?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 12:

Phát biểu nào sau đây về động vật nguyên sinh là đúng?

Xem đáp án

Đáp án A
Sứa thích nghi với đời sống di chuyển ở biển. Tầng keo của sứa dày lên làm cơ thể sứa dễ nổi và khiến cho khoang tiêu hóa thu hẹp lại, thông với lỗ miệng quay về phía dưới.

Phát biểu nào sau đây về động vật nguyên sinh là đúng? (ảnh 1)


Câu 13:

Động vật đơn bào nào dưới đây có lớp vỏ bằng đá vôi?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 14:

Đặc điểm nào dưới đây không phổ biến ở các loài động vật nguyên sinh?

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi ngay