Thứ năm, 29/09/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 8: Thủy tức (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 8: Thủy tức (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 8: Thủy tức (có đáp án)

  • 151 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

 Môi trường sống của thủy tức là

Xem đáp án

Thủy tức sống trong môi trường nước ngọt, thường gặp ở các giếng, ao, hồ…

→ Đáp án A


Câu 2:

Vì sao thủy tức trao đổi khí qua thành cơ thể

Xem đáp án

Thủy tức chưa có cơ quan hô hấp, sự trao đổi khí được thực hiện qua thành cơ thể.

→ Đáp án B


Câu 3:

Thủy tức tiêu hóa ở

Xem đáp án

Quá trình tiêu hóa của thủy tức được thực hiện trong túi tiêu hóa nhờ dịch từ tế bào tuyến.

→ Đáp án C


Câu 4:

Thủy tức sinh sản bằng cách

Xem đáp án

Thủy tức có 3 hình thức sinh sản là mọc chồi, sinh sản hữu tính và tái sinh.
→ Đáp án D


Câu 5:

Thủy tức di chuyển theo kiểu

Xem đáp án

Thủy tức luôn di chuyển về hướng có ánh sáng theo 2 cách là di chuyển kiểu sâu đo, và di chuyển kiểu lộn đầu.

→ Đáp án D


Câu 6:

Loài động vật nào được coi là “trường sinh bất tử”?

Xem đáp án

Thủy tức được coi là động vật “trường sinh bất tử”, vì chúng không bị lão hóa và còn có khả năng tái sinh cơ thể.

→ Đáp án B


Câu 7:

Hình dạng của thuỷ tức là?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 8:

Thuỷ tức có di chuyển bằng cách nào?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 9:

Ở thuỷ tức, các tế bào mô bì – cơ có chức năng gì?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 10:

Loại tế bào nào chiếm phần lớn lớp ngoài của thành cơ thể?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 11:

Hình thức sinh sản vô tính của thuỷ tức là gì?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 12:

Phát biểu nào sau đây vể thuỷ tức là đúng?

Xem đáp án

Đáp án D

A. Sai. Thủy tức không có hình thức sinh sản hữu tính bằng cách tiếp hợp. Khi điều kiện sống khó khăn thì thủy tức chuyển sang sinh sản hữu tính.Tế bào trứng được tinh trùng của thủy tức đực đến thụ tinh. Sau khi thụ tinh, trứng phân cắt nhiều lần rồi tạo ra thủy tức con. Sinh sản hữu tính thường xảy ra khi thiếu thức ăn, ở mùa lạnh.

B. Sai. Thủy tức không có hình thức sinh sản vô tính bằng cách tạo bào tử mà sinh sản vô tính bằng cách nảy chồi. Các chồi mọc lên từ vùng sinh chồi ở giữa cơ thể. Lúc đầu là một mấu lồi, sau đó lớn dần lên rồi xuất hiện lỗ miệng và tua miệng của con non, thủy tức non sau đó tách khỏi cơ thể mẹ thành một cơ thể độc lập và hình thành cơ thể trưởng thành.

C. Sai. Thủy tức không có lỗ hậu môn, chúng thải bã qua lỗ miệng.

D. Đúng. Thủy tức có khả năng tái sinh. Hợp tử được hình thành có vỏ bọc bảo vệ, sống tiềm sinh cho đến khi có điều kiện thuận lợi trở lại thì tiếp tục phát triển. Thủy tức có khả năng tái tạo toàn bộ cơ thể khi chỉ còn 1 bộ phận trong điều kiện môi trường đặc biệt.


Câu 13:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau:

Tua miệng thuỷ tức chứa nhiều …(1)… có chức năng …(2)….

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 14:

Ở thuỷ tức đực, tinh trùng được hình thành từ?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 15:

Đặc điểm của tế bào thần kinh của thuỷ tức là?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 16:

Đặc điểm của hệ thần kinh của thuỷ tức là

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi ngay