Thứ năm, 29/09/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 8:Thủy tức (phần 2) (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 8:Thủy tức (phần 2) (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 8:Thủy tức (phần 2) (có đáp án)

  • 158 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hình dạng của thủy tức là?

Xem đáp án

Đáp án A
Hình dạng của thuỷ tức là dạng trụ dài


Câu 2:

Thuỷ tức có di chuyển bằng cách nào?

Xem đáp án

Đáp án D
Thuỷ tức có di chuyển theo kiểu lộn đầu hoặc kiểu sâu đo


Câu 3:

Ở cơ thể thủy tức, tế bào thần kinh, tế bào gai, tế bào mô-bì cơ nằm ở

Xem đáp án

Đáp án A

Ở cơ thể thủy tức thành ngoài gồm 4 loại tế bào: tế bào gai, tế bào thân kinh, tế bào mô bì cơ, tế bào sinh sản


Câu 4:

Loại tế bào nào chiếm phần lớn lớp ngoài của thành cơ thể?

Xem đáp án

Đáp án A
Tế bào mô bì – cơ là tế bào chiếm phần lớn lớp ngoài của thành cơ thể


Câu 5:

Ở thuỷ tức, các tế bào mô bì – cơ có chức năng gì?

Xem đáp án

Đáp án C

Ở thuỷ tức, các tế bào mô bì – cơ có chức năng bảo vệ cơ thể, liên kết nhau giúp cơ thể co duỗi theo chiều dọc


Câu 6:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau : Tua miệng thuỷ tức chứa nhiều …(1)… có chức năng …(2)….

Xem đáp án

Đáp án A
Tua miệng thuỷ tức chứa nhiều tế bào gai, có chức năng tự vệ và bắt mồi


Câu 7:

Đặc điểm của tế bào thần kinh của thuỷ tức là

Xem đáp án

Đáp án D
Tế bào thần kinh của thuỷ tức có hình sao, có gai nhô ra ngoài và phía trong toả nhánh


Câu 8:

Đặc điểm của hệ thần kinh của thuỷ tức là

Xem đáp án

Đáp án A

Đặc điểm của hệ thần kinh của thuỷ tức là hệ thần kinh hình lưới


Câu 9:

Thủy tức bắt mồi có hiệu quả nhờ:

Xem đáp án

Đáp án C
Thủy tức bắt mồi có hiệu quả nhờ có tua miệng dài trang bị các tế bào gai độc.


Câu 10:

Thủy tức hô hấp bằng?

Xem đáp án

Đáp án C
Thủy tức chưa có cơ quan hô hấp, sự trao đổi khí thực hiện qua thành cơ thể


Câu 11:

Hình thức sinh sản vô tính của thuỷ tức là gì?

Xem đáp án

Đáp án B

Thủy tức có 3 hình thức sinh sản: sinh sản vô tính bằng mọc chồi; sinh sản hữu tính và tái sinh


Câu 12:

Ở thuỷ tức đực, tinh trùng được hình thành từ?

Xem đáp án

Đáp án C

Ở thuỷ tức đực, tinh trùng được hình thành từ tuyến hình vú. Trứng được hình thành từ tuyến hình cầu


Câu 13:

Thủy tức là đại diện thuộc

Xem đáp án

Thủy tức là đại diện của ngành Ruột khoang. Chúng thường bám vào cây thủy sinh (rong, rau muống…) trong các giếng, ao, hồ…

→ Đáp án B


Câu 14:

Cơ thể thủy tức có kiểu đối xứng nào

Xem đáp án

Cơ thể thủy tức đối xứng tỏa tròn, dài và nhỏ.
→ Đáp án B


Câu 15:

Tế bào nào giúp thủy tức tự vệ và bắt mồi?

Xem đáp án

Tua miệng thủy tức chứa nhiều tế bào gai có chức năng tự vệ và bắt mồi.

→ Đáp án A


Câu 16:

Thủy tức thải chất bã ra khỏi cơ thể qua

Xem đáp án

Do cơ thể có cấu tạo hình túi, chỉ có 1 lỗ duy nhất thông với bên ngoài, nên thủy tức thải bã ra ngoài qua lỗ miệng.

→ Đáp án D


Bắt đầu thi ngay