IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang (có đáp án)

  • 331 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Ngành ruột khoang có khoảng bao nhiêu loài?

Xem đáp án

Ngành ruột khoang có khoảng 10 nghìn loài, có loài sống ở nước ngọt, cũng có loài sống ở biển.
→ Đáp án B


Câu 2:

Loài ruột khoang nào sống ở môi trường nước ngọt

Xem đáp án

Ngành ruột khoang có khoảng 10 nghìn loài. Trừ số nhỏ sống ở nước ngọt như thủy tức đơn độc, còn hầu hết các loài ruột khoang đều sống ở biển.
→ Đáp án C


Câu 3:

Sứa di chuyển bằng cách

Xem đáp án

Khi di chuyển, sứa co bóp dù, đẩy nước qua lỗ miệng và tiến về phía ngược lại.

→ Đáp án C


Câu 4:

Loài ruột khoang nào không có khả năng di chuyển

Xem đáp án

San hô sống thành tập đoàn và không có khả năng di chuyển.

→ Đáp án C


Câu 5:

Cơ thể sứa có dạng

Xem đáp án

Cơ thể sứa hình dù, có đối xứng tỏa tròn.

→ Đáp án A


Câu 6:

Sứa tự vệ nhờ?

Xem đáp án

Sứa cơ thể có hình dù, có nhiều xúc tu có nọc để làm tê liệt con mồi.
→ Đáp án C


Câu 7:

Loài nào sống cộng sinh với tôm ở nhờ giúp di chuyển

Xem đáp án

Mối quan hệ cộng sinh giữa hải quỳ và tôm
Hải quỳ dựa vào tôm để di chuyển trong nước nên kiếm được nhiều thức ăn hơn. Còn với tôm thì hải quỳ giúp nó xua đuổi kẻ thù, do có xúc tu chứa nọc độc.

→ Đáp án B


Câu 8:

 Loài ruột khoang nào có lối sống tự dưỡng là:

Xem đáp án

Chọn đáp án D. Cả 3 sai

Giải thích: cả 3 sinh vật trên đều có hình thức dinh dưỡng là dị dưỡng.


Câu 9:

 Hải quỳ và san hô đều sinh sản?

Xem đáp án

Hải quỳ và san hô đều sinh sản vô tính bằng cách mọc chồi. Ở san hô khác với hải quỳ ở chỗ khi sinh sản mọc chồi, cơ thể con không tách rời ra mà dính với cơ thể mẹ, tạo nên tập đoàn san hô có khoang ruột thông với nhau.

→ Đáp án A


Câu 10:

Loài nào có khung xương đá vôi cứng chắc

Xem đáp án

Ở tập đoàn san hô hình thành khung xương đá vôi, cơ thể chúng gắn với nhau tạo nên tập đoàn hình khối hay hình cành cây vững chắc, có màu rực rỡ

→ Đáp án B


Câu 11:

Đặc điểm nào dưới đây có ở sứa?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 12:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau :

...(1)… của sứa dày lên làm cơ thể sứa …(2)… và khiến cho …(3)… bị thu hẹp lại, thông với lỗ miệng quay về phía dưới.

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 13:

Loài ruột khoang nào có cơ thể hình trụ, kích thước khoảng từ 2 cm đến 5 cm, có nhiều tua miệng xếp đối xứng và có màu rực rỡ như cánh hoa ?

Xem đáp án

Đáp án B

Hải quỳ là loài ruột khoang nào có cơ thể hình trụ, kích thước khoảng từ 2 cm đến 5 cm, có nhiều tua miệng xếp đối xứng và có màu rực rỡ như cánh hoa.

Loài ruột khoang nào có cơ thể hình trụ, kích thước khoảng từ 2 cm đến 5 cm (ảnh 1)


Câu 14:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau :

Ở san hô, khi sinh sản …(1)… thì cơ thể con không tách rời mà dính với cơ thể mẹ tạo nên …(2)… san hô có …(3)… thông với nhau.

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 15:

Đặc điểm nào dưới đây có ở san hô ?

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi ngay