IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 9:Đa dạng của ngành ruột khoang -Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 9:Đa dạng của ngành ruột khoang -Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 9:Đa dạng của ngành ruột khoang -Phần 2 (có đáp án)

  • 281 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phần lớn các loài ruột khoang sống ở?

Xem đáp án

Đáp án B

Phần lớn các loài ruột khoang sống ở biển


Câu 2:

Những đại diện thuộc ngành ruột khoang sống ở biển gồm:

Xem đáp án

Đáp án D
Những đại diện thuộc ngành ruột khoang sống ở biển gồm Sứa, San hô, Hải quỳ


Câu 3:

Đặc điểm nào dưới đây có ở sứa?

Xem đáp án

Đáp án A

Đặc điểm có ở sứa là miệng ở phía dưới. Khi di chuyển, sứa co bóp dù → đẩy nước ra qua lỗ miệng → tiến về phía trước và ngược lại.


Câu 4:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau : ...(1)… của sứa dày lên làm cơ thể sứa …(2)… và khiến cho …(3)… bị thu hẹp lại, thông với lỗ miệng quay về phía dưới.

Xem đáp án

Đáp án C
Tầng keo của sứa dày lên làm cơ thể sứa dễ nổi và khiến cho khoang tiêu hóa bị thu hẹp lại, thông với lỗ miệng quay về phía dưới


Câu 5:

Sứa bơi lội trong nước nhờ

Xem đáp án

Đáp án B

Sứa bơi lội trong nước nhờ dù có khả năng co bóp


Câu 6:

Đặc điểm nào dưới đây không có ở hải quỳ?

Xem đáp án

Đáp án C

Đặc điểm sống thành tập đoàn không có ở hải quỳ mà hải quỳ dựa vào tôm ở nhờ mà di chuyển được và xua đuổi kẻ thù, giúp loài tôm nhút nhát này tồn tại. Sống thành tập đoàn có ở san hô


Câu 7:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau : Ở san hô, khi sinh sản …(1)… thì cơ thể con không tách rời mà dính với cơ thể mẹ tạo nên …(2)… san hô có …(3)… thông với nhau.

Xem đáp án

Đáp án A

Ở san hô, khi sinh sản mọc chồi thì cơ thể con không tách rời mà dính với cơ thể mẹ tạo nên tập đoàn san hô có khoang ruột thông với nhau


Câu 8:

Đặc điểm nào dưới đây có ở san hô ?

Xem đáp án

Đáp án B

San hô động vật ăn thịt, có các tế bào gai


Câu 9:

Đâu là điểm khác nhau giữa hải quỳ và san hô?

Xem đáp án

Đáp án C

Hải quỳ có đời sống đơn độc còn san hô sống thành tập đoàn


Câu 10:

Sinh sản kiểu này chồi ở san hô khác thuỷ tức ở điểm nào?

Xem đáp án

Đáp án B

San hô nảy chồi, cơ thể con không tách khỏi bố mẹ; thuỷ tức nảy chồi, khi chồi trưởng thành sẽ tách khỏi cơ thể mẹ sống độc lập


Câu 11:

 Đặc điểm nào dưới đây là của san hô?

Xem đáp án

- San hô sống bám; cơ thể hình trụ; sinh sản bằng hình thức mọc chồi; khi sinh sản mọc chồi, cơ thể con không tách rời ra mà dính vào cơ thể mẹ tạo nên tập đoàn san hô.

- San hô là động vật ăn thịt, có các tế bào gai.

Đặc điểm nào dưới đây là của san hô? (ảnh 1)

 

Câu 12:

Đặc điểm nào dưới đây không có ở hải quỳ?

Xem đáp án

Đáp án C

Hải quỳ là một động vật thuộc ngành Ruột khoang: kiểu ruột hình túi, cơ thể đối xứng tỏa tròn, thích nghi với lối sống bám và thường sống đơn độc.

Đặc điểm nào dưới đây không có ở hải quỳ? (ảnh 1)


Câu 13:

Tầng keo dày của sứa có ý nghĩa gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 14:

Đâu là điểm khác nhau giữa hải quỳ và san hô?

Xem đáp án

Đáp án C

- A, B, D sai. Hải quỳ và san hô đều là các động vật thuộc ngành Ruột khoang: đều thích nghi với đời sống bám cố định, đều có cơ thể đối xứng hai bên, đều có màu sắc sặc sỡ.

- C. Đúng. Hải quỳ có đời sống đơn độc còn san hô có đời sống tập đoàn. Khi sinh sản mọc chồi, cơ thể con của san hô không tách ra mà dính với cơ thể mẹ tạo nên tập đoàn san hô có khoang ruột thông với nhau.

Đâu là điểm khác nhau giữa hải quỳ và san hô? (ảnh 1)


Câu 15:

Sinh sản kiểu này chồi ở san hô khác thuỷ tức ở điểm nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi ngay