Chủ nhật, 14/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 5 Toán Trắc nghiệm Số đo thời gian có đáp án

Trắc nghiệm Số đo thời gian có đáp án

Trắc nghiệm số đô thời gian có đáp án

  • 774 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chọn đáp án đúng

1 thế kỉ bằng bao nhiêu năm?

Xem đáp án

Đáp án: b. 100 năm


Câu 2:

Chọn đáp án đúng

Một năm có bao nhiêu tháng?

Xem đáp án

Đáp án: c. 12 tháng


Câu 3:

Chọn đáp án đúng

1 năm thường có bao nhiêu ngày?

Xem đáp án

Đáp án: d. 365 ngày


Câu 4:

Chọn đáp án đúng

1 năm nhuận có bao nhiêu ngày?

Xem đáp án

Đáp án: a. 366 ngày


Câu 5:

Chọn đáp án đúng

1 tuần lễ có mấy ngày?

Xem đáp án

Đáp án: b. 7 ngày


Câu 6:

Chọn đáp án đúng

1 ngày gồm bao nhiêu giờ?

Xem đáp án

Đáp án: c. 24 giờ


Câu 7:

Chọn đáp án đúng

1 giờ có bao nhiêu phút?

Xem đáp án

Đáp án: b. 60 phút


Câu 8:

Chọn đáp án đúng

1 phút có bao nhiêu giây?

Xem đáp án

Đáp án: d. 60 giây


Câu 9:

Chọn đáp án đúng

Những tháng nào sau đây có 31 ngày?

Xem đáp án

Đáp án: a. Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12


Câu 10:

Chọn đáp án đúng

Những tháng nào sau đây có 30 ngày?

Xem đáp án

Đáp án: c. Tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11


Bắt đầu thi ngay