Chủ nhật, 14/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 5 Toán Trắc nghiệm Thể tích của một hình. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối . Mét khối có đáp án

Trắc nghiệm Thể tích của một hình. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối . Mét khối có đáp án

Trắc nghiệm Thể tích của một hình. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối . Mét khối có đáp án (Nhận biết)

  • 1069 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Xăng-ti-mét khối được viết tắt là:

Xem đáp án

Xăng-ti-mét khối được viết tắt là cm3.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Đề-xi-mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1dm. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đề-xi-mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1dm.

Vậy phát biểu trên là đúng.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Trong các đơn vị sau, đơn vị nào dùng để đo thể tích?

Xem đáp án

Để đo thể tích người ta có thể dùng những đơn vị: xăng-ti-mét khối (cm3 ), đề-xi-mét khối ( dm3), mét khối (m3 ), …

Vậy cả A, B, C đều đúng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Bạn Hà nói: “25 dm3 đọc là hai mươi lăm đề-xi-mét”. Hà nói đúng hay sai?

Xem đáp án

Hà đã đọc sai tên đơn vị đo thể tích. 25  đọc là hai mươi lăm đề-xi-mét khối.

Vậy Hà nói chưa đúng.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Chọn đáp án đúng

Mười mét khối viết là:

Xem đáp án

Mười mét khối viết là: 10m3

Đáp án cần chọn là: C


Câu 6:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Mười hai nghìn bảy trăm bảy mươi sáu xăng-ti-mét khối viết là cm3 .

Xem đáp án

Mười hai nghìn bảy trăm bảy mươi sáu xăng-ti-mét khối viết là  12776cm3 .

Vậy số cần điền vào ô trống là 12776.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi ngay