Chủ nhật, 14/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 5 Toán Trắc nghiệm Toán 5 Bài 13 (có đáp án): Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng (phần 2)

Trắc nghiệm Toán 5 Bài 13 (có đáp án): Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng (phần 2)

Trắc nghiệm toán 5 ( có đáp án ) Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng

  • 382 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chọn đáp án đúng nhất: 1 tạ gấp 1 yến bao nhiêu lần?

Xem đáp án

Trong bảng đơn vị đo khối lượng, hai đơn vị đo liền nhau, đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé. Mà ta thấy hai đơn vị tạ và yến là hai đơn vị đo khối lượng liền nhau, tạ là đơn vị đo lớn hơn. Vậy 1 tạ gấp 10 lần 1 yến

Đáp án cần chọn là B


Câu 2:

1g=1100dag. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Trong bảng đợn vi đo khối lượng, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau 10 lần. Ta thấy hai đơn vị  và  là hai đơn vị đo khối lượng liền nhau.

Ta có: 1dag = 10g hay 1dag = 110 dag

Vậy 1g=1100dag là sai.

Đáp án cần chọn là B 


Câu 3:

Chọn đáp án đúng nhất: 3 tấn = 30 tạ. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Ta thấy hai đơn vị tấn và tạ là hai đơn vị đo khối lượng liền nhau.

Ta có 1 tấn = 10 tạ nên 3 tấn = 30 tạ

(vì 10 x 3 = 30  )

Vậy 3 tấn = 30 tạ là đúng

Đáp án cần chọn là A


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 45kg = .... dag

Xem đáp án

Ta có: 1kg = 10hg = 100dag nên 45kg = 4500dag ( vì 45 x 100 = 4500 ) 

Vậy 45kg = 4500dag 

Đáp án cần chọn là B


Câu 5:

Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm:

171kg: 3...1 tạ - 43kg

Xem đáp án

Ta có: 171 : 3 = 57 nên 171kg : 3 = 57kg

Lại có: 1tạ = 100kg nên 1tạ - 47kg = 100kg - 43kg = 57kg

Mà: 57kg = 57kg

Vậy: 171kg: 3 = 1 tạ - 43kg

Đáp án cần chọn là C


Câu 6:

Chon đáp án đúng nhất: Cho 15 tấn < ... kg

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm trên là:

Xem đáp án

Ta có 1 tấn = 1000kg nên 15 tấn = 15000kg

Trong các đáp án đã cho ta chỉ có 15000kg hay 15 tấn < 150000kg

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 150000.

Đáp án cần chọn là D 


Câu 7:

Có ba thửa ruộng trồng lúa. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được 745kg thóc, thửa ruộng thứ hai thu hoạch được nhiều hơn thửa ruộng thứ nhất 2 tạ thóc, thửa ruộng thứ ba thu hoạch được bằng 45 số thóc của thửa ruộng thứ hai. Hỏi cả ba thửa ruộng thu hoạch được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Xem đáp án

Đổi 2 tạ = 200kg

Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là: 745 + 200 = 945kg

Thửa ruộng thứ ba thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là: 945 x 45 = 756kg

Cả ba thửa ruộng thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là: 745 + 945 + 756 = 2446 (kg)

Đáp số: 2446 kg thóc

Đáp án cần chọn là D 


Bắt đầu thi ngay