Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO

Câu hỏi:

03/12/2021 350

Bạn trang lấy 4 que tính dài bằng nhau xếp thành 4 cạnh như Hình 3. Bạn ấy nói rằng đó là hình vuông. Em hãy dùng thước và eke để kiểm tra xem bạn Trang nói như vậy đúng hay sai.

Bạn trang lấy 4 que tính dài bằng nhau xếp thành 4 cạnh như Hình 3

 Xem lời giải

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Bạn Trang nói sai: 

Hình 3 thỏa mãn các cạnh bằng nhau nhưng các góc không bằng nhau nên không thể là hình vuông.

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết

ĐĂNG KÝ VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dùng thước và êke để vẽ hình vuông cạnh 7 cm vào vở. Kẻ thêm hai đường chéo rồi dùng compa đo và so sánh độ dài của chúng.

Xem đáp án » 03/12/2021 1,207

Câu 2:

Bạn An nói: “Hình có 6 cạnh bằng nhau là lục giác đều.”

Bạn Bình lại nói: “Có những hình có 6 cạnh bằng nhau nhưng không phải là lục giác đều.”

Bạn nào đúng?

Xem đáp án » 03/12/2021 946

Câu 3:

Quan sát các hình dưới đây và cho biết hình nào là hình vuông, hình nào là hình tam giác đều, hình nào là hình lục giác đều?

Quan sát các hình dưới đây và cho biết hình nào là hình vuông, hình nào

Xem đáp án » 03/12/2021 902

Câu 4:

a) Quan sát các hình dưới (Hình 1) và dự đoán hình nào là hình vuông.

b) Với hình vừa tìm được, hãy dùng thước và eke để kiểm tra xem các cạnh có bằng nhau không? Các góc có bằng nhau không?

Quan sát các hình dưới (Hình 1) và dự đoán hình nào là hình vuông

Xem đáp án » 03/12/2021 544

Câu 5:

a) Em hãy dùng compa kiểm tra xem tam giác nào dưới đây (Hình 4) có 3 cạnh bằng nhau.

b) Với hình tìm được, dùng thước đo góc của tam giác đó có bằng nhau không.

Em hãy dùng compa kiểm tra xem tam giác nào dưới đây (Hình 4) có 3 cạnh

Xem đáp án » 03/12/2021 536

Câu 6:

Dùng thước và compa để vẽ hình tam giác đều cạnh 4 cm.

 

Xem đáp án » 03/12/2021 484

Câu 7:

Vẽ tam giác đều

Vẽ tam giác đều ABC cạnh 3 cm bằng thước và compa theo hướng dẫn:

- Vẽ đoạn thẳng AB = 3 cm.

- Lấy A, B làm tâm, vẽ hai đường tròn bán kính 3 cm.

 

Gọi C là một trong hai giao điểm của hai đường tròn. Nối C với A và C với B ta được tam giác đều ABC.

- Hãy kiểm tra xem ba cạnh và ba góc của tam giác ABC có bằng nhau không.

Vẽ tam giác đều. Vẽ tam giác đều ABC cạnh 3 cm bằng thước và compa theo hướng dẫn

Xem đáp án » 03/12/2021 439

Câu 8:

Dùng thước và êke để kiểm tra xem hình MNPQ cho trong hình bên có phải là hình vuông không.

Dùng thước và êke để kiểm tra xem hình MNPQ cho trong hình bên có phải là

Xem đáp án » 03/12/2021 437

Câu 9:

Cắt 6 hình tam giác đều cạnh 3 cm rồi xếp thành hình một hình lục giác đều.

Xem đáp án » 03/12/2021 423

Câu 10:

Các biển báo giao thông dưới đây có dạng hình gì? Em có biết ý nghĩa của các biển báo này không?

 

Xem đáp án » 03/12/2021 375

Câu 11:

a) Cho 6 tam giác đều có dùng độ dài cạnh. Hãy ghép 6 tam giác đều thành một hình (Hình 6).

b) Dùng compa và thước đo góc đo các cạnh và góc của hình vừa nhận được. Cho ý kiến nhận xét.

Xem đáp án » 03/12/2021 319

Câu 12:

Hãy đo rồi cho biết tam giác ABC trong hình bên có phải là tam giác đều không?

Hãy đo rồi cho biết tam giác ABC trong hình bên có phải là tam giác đều

Xem đáp án » 03/12/2021 310

Câu 13:

Vẽ tam giác đều rồi tô màu như hình bên.

Vẽ tam giác đều rồi tô màu như hình bên

 

Xem đáp án » 03/12/2021 300

Câu 14:

Dưới đây là hình nền nhà được lát bởi một số loại viên gạch men. Em có biết các viên gạch men có dạng hình gì?

Dưới đây là hình nền nhà được lát bởi một số loại viên gạch men. Em có biết

Xem đáp án » 03/12/2021 289

Câu 15:

Cắt một tam giác đều bằng bìa theo các bước sau:

- Lấy ba que tính bằng nhau xếp thành một hình tam giác đều trên tấm bìa.

- Chấm các điểm ở đầu các que tính.

- Nối các điểm và cắt theo đường nối.

Cắt các góc của tam giác trên và làm theo hướng dẫn sau để kiểm tra xem các góc của chúng có bằng nhau không.

Cắt một tam giác đều bằng bìa theo các bước sau: Lấy ba que tính bằng nhau xếp

Xem đáp án » 03/12/2021 276

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »