IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Toán Giải SGK Toán 6 Chương 3: Hình học trực quan và hình phẳng trong thực tiễn - Bộ Chân trời sáng tạo

Giải SGK Toán 6 Chương 3: Hình học trực quan và hình phẳng trong thực tiễn - Bộ Chân trời sáng tạo

Bài 1: Hình vuông - Tam giác đều - Lục giác đều - Bộ Chân trời sáng tạo

  • 766 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

a) Quan sát các hình dưới (Hình 1) và dự đoán hình nào là hình vuông.

b) Với hình vừa tìm được, hãy dùng thước và eke để kiểm tra xem các cạnh có bằng nhau không? Các góc có bằng nhau không?

Quan sát các hình dưới (Hình 1) và dự đoán hình nào là hình vuông

Xem đáp án

a) Dự đoán: Hình vuông là hình c (câu trả lời có thể tùy học sinh).

b) Khi dùng thước và eke kiểm tra các hình, ta được kết quả như sau:

Hình c): Các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau.


Câu 6:

Vẽ hình bên vào vở rồi vẽ thêm để được hình vuông.

Vẽ hình bên vào vở rồi vẽ thêm để được hình vuông

Xem đáp án

Bước 1. Gọi tên các đỉnh như sau

Vẽ hình bên vào vở rồi vẽ thêm để được hình vuông

Dùng thước thẳng và êke đo, ta thấy AB = AD, góc BAD là góc vuông. Do đó đây chính là 2 cạnh và 1 góc của hình vuông.  

Bước 2. Dùng êke và thước thẳng, kẻ đường thẳng d đi qua D và vuông góc với AD, kẻ đường thẳng d’ đi qua B và vuông góc với AB.

 

Vẽ hình bên vào vở rồi vẽ thêm để được hình vuông

Bước 3. Hai đường thẳng d và d’ cắt nhau tại C. Khi đó ta được hình vuông ABCD.

Vẽ hình bên vào vở rồi vẽ thêm để được hình vuông

Kiểm tra lại: ta đo thấy hình ABCD có 4 cạnh bằng nhau, 4 góc bằng nhau và bằng góc vuông.


Câu 7:

a) Em hãy dùng compa kiểm tra xem tam giác nào dưới đây (Hình 4) có 3 cạnh bằng nhau.

b) Với hình tìm được, dùng thước đo góc của tam giác đó có bằng nhau không.

Em hãy dùng compa kiểm tra xem tam giác nào dưới đây (Hình 4) có 3 cạnh

Xem đáp án

a) Dùng compa kiểm tra ta thấy tam giác ABC có 3 cạnh bằng nhau. (ta sử dụng compa để đo độ dài bằng nhau bằng cách đặt 1 đầu của compa lên đỉnh A, di chuyển đầu còn lại sao cho trùng với đỉnh B, giữ nguyên compa 1 đầu vẫn ở đỉnh A, quay sang hướng đỉnh C thấy đầu còn lại trùng với đỉnh C. Khi đó ta có AB = AC. Tiếp tục giữ nguyên compa đặt 1 đầu tại đỉnh B, đầu còn lại ta thấy trùng với đỉnh C, khi đó: AB = AC = BC)

b) Trong tam giác ABC, dùng thước đo góc đo được: 600.


Câu 10:

Vẽ tam giác đều rồi tô màu như hình bên.

Vẽ tam giác đều rồi tô màu như hình bên

 
Xem đáp án

Bước 1. Vẽ tam giác đều to bên ngoài (bằng cách sử dụng compa để vẽ như thực hành 5).

Vẽ tam giác đều rồi tô màu như hình bên

Bước 2. Lấy trung điểm các cạnh của tam giác to, nối các trung điểm đó lại ta được hình vẽ sau.

Vẽ tam giác đều rồi tô màu như hình bên


Câu 11:

a) Cho 6 tam giác đều có dùng độ dài cạnh. Hãy ghép 6 tam giác đều thành một hình (Hình 6).

b) Dùng compa và thước đo góc đo các cạnh và góc của hình vừa nhận được. Cho ý kiến nhận xét.

Xem đáp án

a) Thực hiện ghép hình như hướng dẫn SGK.

 

b) Sau khi đã ghép xong hình và tiến hành đo, ta có nhận xét sau:

Hình mới tạo thành có 6 cạnh, độ dài các cạnh đó bằng nhau và các góc của hình đó bằng nhau.


Câu 12:

Hãy đo rồi so sánh các đường chéo chính AD, BE, CF.

Hãy đo rồi so sánh các đường chéo chính AD, BE, CF

Xem đáp án

Sau khi tiến hành đo, ta được: AD = CF = BE = 4,1 cm.


Câu 13:

Bạn An nói: “Hình có 6 cạnh bằng nhau là lục giác đều.”

Bạn Bình lại nói: “Có những hình có 6 cạnh bằng nhau nhưng không phải là lục giác đều.”

Bạn nào đúng?

Xem đáp án

Như hình vẽ bên dưới là hình lục giác có 6 cạnh bằng nhau nhưng các góc của hình này không bằng nhau nên ABCDEF không phải là lục giác đều.

Bạn An nói: Hình có 6 cạnh bằng nhau là lục giác đều

Do đó bạn Bình đúng.


Câu 14:

Quan sát các hình dưới đây và cho biết hình nào là hình vuông, hình nào là hình tam giác đều, hình nào là hình lục giác đều?

Quan sát các hình dưới đây và cho biết hình nào là hình vuông, hình nào

Xem đáp án

Quan sát hình vẽ và tiến hành đo ta thấy:

- Hình vuông: b;

- Hình tam giác đều: c;

- Hình lục giác đều: g.


Câu 15:

Dùng thước và êke để vẽ hình vuông cạnh 7 cm vào vở. Kẻ thêm hai đường chéo rồi dùng compa đo và so sánh độ dài của chúng.

Xem đáp án

+) Vẽ hình vuông cạnh 7cm

Dùng thước và êke để vẽ hình vuông cạnh 7 cm vào vở. Kẻ thêm hai đường chéo

- Vẽ cạnh CD = 7cm.

- Vẽ đường thẳng qua C vuông góc với CD. Trên đường thẳng này lấy điểm B sao cho BC = 7cm.

 

- Vẽ đường thẳng qua D vuông góc với CD. Trên đường thẳng này lấy điểm A sao cho AD = 7cm.

- Nối A với B ta được hình vuông ABCD.

+) Hai đường chéo của hình vuông ABCD là AC và BD

Dùng thước và êke để vẽ hình vuông cạnh 7 cm vào vở. Kẻ thêm hai đường chéo

Mở compa một đoạn bằng AC, giữ nguyên compa thực hiện đo đoạn compa vừa rồi vào cạnh BD ta thấy trùng khít.

Vậy AC = BD.


Câu 16:

Dùng thước và êke để kiểm tra xem hình MNPQ cho trong hình bên có phải là hình vuông không.

Dùng thước và êke để kiểm tra xem hình MNPQ cho trong hình bên có phải là

Xem đáp án

Dùng thước đo độ dài của các cạnh MN, MQ, PQ, NP ta thấy chúng bằng nhau.

Sử dụng eke đo các góc M, N, P, Q đều bằng 900.

Từ những dữ liệu trên ta kết luận được MNPQ là hình vuông.


Câu 17:

Dùng thước và compa để vẽ hình tam giác đều cạnh 4 cm.

 
Xem đáp án

 Vẽ đoạn thẳng BC = 4 cm.

- Vẽ đường tròn tâm C bán kính 4 cm và đường tròn tâm B bán kính 4 cm. 

- Gọi A là một trong hai giao điểm của đường tròn. 

 

Khi đó ta có: AB = AC = BC = 4 cm, các góc của tam giác ABC bằng nhau

Ta được tam giác đều ABC cạnh 4 cm.

Dùng thước và compa để vẽ hình tam giác đều cạnh 4 cm


Câu 18:

Hãy đo rồi cho biết tam giác ABC trong hình bên có phải là tam giác đều không?

Hãy đo rồi cho biết tam giác ABC trong hình bên có phải là tam giác đều

Xem đáp án

Tiến hành đo các cạnh của tam giác ABC, ta thấy các cạnh AB, BC, AC bằng nhau và các góc của tam giác bằng nhau nên tam giác ABC đều.


Bắt đầu thi ngay