Thứ sáu, 12/07/2024
IMG-LOGO

Câu hỏi:

01/10/2022 120

Hình bên có mấy hình vuông?

Media VietJack

A. 4

B. 5

Đáp án chính xác

C. 6

D. 7

 Xem lời giải

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Ta đếm được 5 hình vuông trong hình trên như sau:

Media VietJack

+ Có 4 hình vuông nhỏ được đánh số thứ tự: (1), (2), (3), (4).

+ Có 1 hình vuông lớn được tạo từ 4 hình vuông nhỏ: (1, 2, 3, 4).

Như vậy có tất cả 5 hình vuông trong hình trên.

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết

ĐĂNG KÝ VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số?

Media VietJack

Hình bên có ………. hình tam giác và ……… hình vuông.

Xem đáp án » 01/10/2022 298

Câu 2:

Số?

Media VietJack 

Hình bên có ………. hình tam giác và ………. hình chữ nhật.

Xem đáp án » 01/10/2022 266

Câu 3:

Số?

Media VietJack 

Hình bên có ………. hình tam giác.

Xem đáp án » 01/10/2022 254

Câu 4:

Số?

Media VietJack 

Hình bên có ………. hình tam giác và ………. hình vuông.

Xem đáp án » 01/10/2022 253

Câu 5:

Số?

Media VietJack

Hình bên có ………. hình tam giác.

Xem đáp án » 01/10/2022 252

Câu 6:

Hình bên có mấy hình tam giác?

Media VietJack

Xem đáp án » 01/10/2022 246

Câu 7:

Đồ vật nào dưới đây có dạng khối hộp chữ nhật?
Media VietJack

Xem đáp án » 01/10/2022 240

Câu 8:

Số?

Media VietJack 

Hình bên có :

………. hình tam giác.

………. hình vuông.

………. hình chữ nhật.

Xem đáp án » 01/10/2022 231

Câu 9:

Số?

Media VietJack 

Hình bên có ………. hình chữ nhật và ………. hình vuông.

Xem đáp án » 01/10/2022 229

Câu 10:

Số?

Media VietJack 

Hình bên có ………. hình tam giác và ……… hình vuông.

Xem đáp án » 01/10/2022 211

Câu 11:

Số?

Media VietJack 

Hình bên có ………. hình tam giác.

Xem đáp án » 01/10/2022 210

Câu 12:

Đồ vật nào dạng hình tròn?

Media VietJack

Xem đáp án » 01/10/2022 209

Câu 13:

Hình bên có mấy hình chữ nhật?

Media VietJack

Xem đáp án » 01/10/2022 195

Câu 14:

Số?

Media VietJack 

Hình bên có ………. hình tam giác và ………. hình vuông.

Xem đáp án » 01/10/2022 181

Câu 15:

Đồ vật nào không có dạng khối lập phương?
Media VietJack

Xem đáp án » 01/10/2022 175

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »