Chủ nhật, 14/07/2024
IMG-LOGO

28 Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán cực hay (Đề số 1)

  • 3861 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 60 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Một người thợ làm trong 2 ngày mỗi ngày làm 8 giờ thì làm được 112 sản phẩm . Hỏi người thợ đó làm trong 3 ngày mỗi ngày làm 9 giờ thì được bao nhiêu sản phẩm cùng loại ?

Xem đáp án

Mỗi giờ người thợ đó làm được số sản phẩm là:

112 : ( 8  x  2 ) = 7 ( sản phẩm ).  ( 1 điểm )

     Trong ba ngày người thợ đó làm tất cả số giờ là :

9 x 3 = 27 ( giờ ).  ( 0,5 điểm )

     Trong ba ngày người thợ đó  được tất cả số sản phẩm là :

7  x 27 = 189 ( sản phẩm ).  ( 1 điểm )

Đáp số : 189  sản phẩm .   ( 0,5 điểm )


Câu 4:

Cho tam giác ABC có diện tích là 150 m2. Nếu kéo dài đáy BC ( về phía B ) 5 m thì diện tích tăng thêm là 35 m2. Tính đáy BC của tam giác .     

Xem đáp án

- Vẽ được hình  cho ( 0,5 điểm ) 

-  Chiều cao hạ từ đỉnh A xuống đáy BC của tam giác là :

30 x 2 : 5 = 12 ( cm ) ( 1 điểm )

          - Vì AH là chiều cao chung của hai tam giác ABC và ADB .

          Nên đáy BC của tam giác là :

150 x 2 : 12 = 25 ( cm ) ( 1 điểm )

Đáp số : 30 ( cm ) ( 0,5 điểm )


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm