Thứ sáu, 12/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Tiếng Anh Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

  • 740 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

I am late for the appointment, ___?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

She may not come to class today, ____?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

We should follow the traffic rules strictly, ___?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Den drove his car so fast, ___?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Your father bought you a new book, ___?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 7:

I really hate people ___ at me.

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 15:

Find the false.

Would you like (A) reading the (B) story a bit (C) more loudly (D), Hoa?

Xem đáp án

A → mind (vì would you mind + V-ing, còn would you like + to-V)


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương