IMG-LOGO

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án - Đề số 1

  • 4335 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Số 14 được đọc là:

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 9:

Tính:
12 + 30 =
46 – 16 =
25 + 45 =
89 – 70 =
Xem đáp án
12 + 30 = 42
46 – 16 = 30
25 + 45 = 70
89 – 70 = 19

Câu 11:

Lớp 1A có 23 bạn học sinh nam và 25 bạn học sinh nữ. Hỏi lớp 1A có tất cả bao nhiêu học sinh?

Xem đáp án

Lớp 1A có tất cả số học sinh là:

23 + 25 = 48 (học sinh)

                     Đáp số: 48 học sinh


Bắt đầu thi ngay