Thứ sáu, 09/12/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Đề thi giữa kì 2 Sinh học 7

Đề thi giữa kì 2 Sinh học 7

Đề thi giữa kì 2 Sinh học 7 có đáp án (Đề 1)

  • 95 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Động vật nào dưới đây hô hấp bằng phổi và hệ thống túi khí?


Câu 2:

Động vật nào dưới đây thụ tinh ngoài?


Câu 3:

Nhóm nào dưới đây gồm hai đại diện đều có hiện tượng thụ tinh ngoài?


Câu 4:

Động vật nào trong hình dưới đây có 3 hình thức di chuyển?

Đề kiểm tra Sinh học 7 có đáp án


Câu 6:

So sánh cấu tạo cơ quan tim, phổi, thận của thằn lằn và ếch.

Xem đáp án

Đáp án

STT

Cơ quan

Ếch

Thằn lằn

1

Tim

Tim 3 ngăn 2 tâm nhĩ và 1 tâm thất

Tim 3 ngăn, tâm thất có vách ngăn hụt.

2

Phổi

Phổi đơn giản, ít vách ngăn, gồm các túi chứa khí không có mao mạch bao bọc.

Phổi phức tạp, có nhiều ngăn và nhiều mao mạch bao quanh, có liên sườn tham gia vào hô hấp.

3

Thận

Trung thận đơn giản, có bóng đái lớn

Hậu thận, xoang huyệt có khả năng tái hấp thụ nước (nước tiểu đặc)


Câu 7:

Nêu những đặc điểm cấu tạo của các hệ tuần hoàn, hô hấp, thần kinh của thỏ (một đại diện của lớp Thú) thể hiện sự hoàn thiện so với các lớp Động vật có xương sống đã học.

Xem đáp án

Đáp án

- Bộ não phát triển, đặc biệt là đại não, tiểu não liên quan đến hoạt động phong phú, phức tạp.

- Có cơ hoành tham gia vào hô hấp. Phổi có nhiều túi phổi nhờ làm tăng diện tích trao đổi khí.

- Tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.

- Thận sau: cấu tạo phức tạp phù hợp với chức năng trao đổi chất.


Bắt đầu thi ngay