IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Đề thi Sinh học 7 học kì 1

Đề thi Sinh học 7 học kì 1

Đề thi Sinh học 7 học kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 140 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Động vật nào sau đây truyền bệnh sang người?


Câu 7:

Cuối xuân, đầu hè khi bắt đầu có nắng ấm, người ta nhìn thấy ở mặt nước ao hồ có lớp váng xanh, theo em do đâu mà có hiện tượng trên?

Xem đáp án

Đáp án

Cuối xuân, đầu hè khi bắt đầu có nắng ấm, trùng roi ở mặt nước ao hồ sinh sản vô tính rất nhanh, tạo nên lớp váng xanh trên mặt nước. Vậy hiện tượng trên là do trùng roi gây nên.


Câu 8:

Em hãy kể tên các đại diện của Ruột khoang có thể gặp ở địa phương em.

Xem đáp án

Đáp án

Tùy từng địa phương, có thể thủy tức là đại diện dễ gặp nhất.

- Ở những địa phương xa biển có thể gặp các đại diện thủy tức đơn độc sống ở ao, hồ, ruộng vùng nước ngọt.

- Ở những địa phương gần biển thì có thể gặp các dạng thủy tức đơn độc sống ở nước ngọt, các dạng sứa, san hô, hải quỳ sống ở biển.


Bắt đầu thi ngay