Thứ sáu, 12/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Tiếng Anh Đề thi Tiếng Anh 9 Học kì 2 có đáp án

Đề thi Tiếng Anh 9 Học kì 2 có đáp án

Đề thi Tiếng Anh 9 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

  • 915 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 60 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 6:

The roof ________ under the weight of snow last night.

Xem đáp án

Đáp án là A.


Câu 7:

He is the environmentalist ________ we want to talk to.

Xem đáp án

Đáp án là C.


Câu 8:

There was a ________ last night because of the violent storm.

Xem đáp án

Đáp án là B.


Câu 9:

A: The market will be closed during days of a storm.

B: ________________ .

Xem đáp án

Đáp án là A.


Câu 10:

A: The new camera didn’t work.

B: _______________.

Xem đáp án

Đáp án là B.


Câu 11:

Look at the sign / picture. Choose the best answer (A, B, C or D) for each sign / picture.

What does this sign say?

Xem đáp án

Đáp án là D.


Câu 12:

Look at the sign / picture. Choose the best answer (A, B, C or D) for each sign / picture.

This sign says:

Đề kiểm tra Tiếng Anh 9 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) | Đề thi Tiếng Anh 9 có đáp án

Xem đáp án

Đáp án là D.


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương