Chủ nhật, 14/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 5 Toán Trắc nghiệm Phân số thập phân có đáp án (Nhận biết)

Trắc nghiệm Phân số thập phân có đáp án (Nhận biết)

Trắc nghiệm Phân số thập phân có đáp án (Nhận biết)

  • 351 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chọn đáp án đúng:

Các phân số như thế nào gọi là phân số thập phân?

Xem đáp án

Phân số thập phân là các phân số có mẫu số là 10; 100; 1000;...

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Chọn đáp án đúng

Phân số nào sau đây là phân số thập phân?

Xem đáp án

Phân số thập phân là các phân số có mẫu số là 10; 100; 1000;...

Nên trong các phân số trên, phân số 110 là phân số thập phân.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Chọn đáp án đúng

Phân số nào sau đây không phải là phân số thập phân?

Xem đáp án

Phân số thập phân là các phân số có mẫu số là 10; 100; 1000;...

Nên trong các phân số trên, phân số 611 không phải là phân số thập phân.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Chọn đáp án đúng:

Phân số 26100 được đọc là:

Xem đáp án

Phân số 26100 được đọc là: "Hai mươi sáu phần một trăm".

Đáp án cần chọn là: D 


Câu 5:

Chọn đáp án đúng:

Phân số "ba mươi lăm phần một nghìn" được viết là:

Xem đáp án

Phân số "ba mươi lăm phần một nghìn" được viết là 351000

Đáp án cần chọn là: D


Câu 6:

Chọn đáp án đúng:

Mẫu số của phân số thập phân có thể là những số nào?

Xem đáp án

Mẫu số của phân số thập phân là các số 10; 100; 1000; ...

Đáp án cần chọn là: D


Câu 7:

Chọn đáp án đúng:

Bạn Lan nói:

"So sánh các phân số thập phân cũng giống như so sánh các phân số thông thường."

Bạn Nga nói:

"So sánh các phân số thập phân ta chỉ cần so sánh tử số của chúng."

Theo em, ai nói đúng hay ai nói sai?

Xem đáp án

+ Vì các phân số thập phân cũng là các phân số nên ta so sánh các phân số thập phân như so sánh các phân số thông thường.

Vậy bạn Lan nói đúng.

+ Vì phân số thập phân là các phân số có mẫu số là 10; 100; 1000;... Do đó các mẫu số của phân số thập phân có thể khác nhau nên nếu chỉ so sánh tử số để kết luận về so sánh hai phân số thập phân là chưa được.

Vậy bạn Nga nói sai.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 8:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Phân số 35001000 đọc là:

Xem đáp án

Phân số 35001000 đọc là: Ba nghìn năm trăm phần nghìn

Đáp án cần chọn là: B


Câu 9:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Phân số nào là phân số thập phân:

Xem đáp án

Trong 4 phân số trên có phân số 3210 có mẫu số là 10

Vậy phân số thập phân là: 3210

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi ngay