Thứ sáu, 12/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Tiếng Anh Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 1 Writing có đáp án

Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 1 Writing có đáp án

Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 1 Writing có đáp án

  • 450 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Read the following passage and choose the best answers.

Question 2

Xem đáp án

Đáp án: A

Dịch: Khi tôi nhận được thư cuối cùng của bạn …….


Câu 3:

Read the following passage and choose the best answers.

Question 3

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Intend to V (có ý định làm gì)

Dịch: Tôi định gửi cho bạn một tấm bưu thiếp, nhưng tôi quên mang theo địa chỉ của bạn.


Câu 4:

Read the following passage and choose the best answers.

Question 4

Xem đáp án

Đáp án: C

Dịch: Làm thế nào bạn nhận được vào trường đại học?


Câu 5:

Read the following passage and choose the best answers.

Question 5

Xem đáp án

Đáp án: A

Dịch: Bạn đã không nói nhiều về điều này trong thư của bạn.


Câu 6:

Read the following passage and choose the best answers.

Question 6

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch: Tôi đã bắt đầu làm việc ở London sau khi tôi rời trường vào tháng 7 và tôi muốn gặp bạn sau đó.


Câu 7:

Read the following passage and choose the best answers.

Question 7

Xem đáp án

Đáp án: A

Dịch: Bạn vẫn muốn đến và ở lại trong một vài ngày chứ?


Câu 8:

Read the following passage and choose the best answers.

Question 8

Xem đáp án

Đáp án: A

Dịch: Tôi biết bạn đang bận rộn, nhưng khi thời hạn của bạn kết thúc, tôi sẽ bắt đầu công việc của mình.


Câu 9:

Read the following passage and choose the best answers.

Question 9

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch: Tôi đã làm rất nhiều việc gần đây.


Câu 10:

Read the following passage and choose the best answers.

Question 10

Xem đáp án

Đáp án: C

Dịch: Có lẽ tôi sẽ lái xe đến Birmingham và gặp bạn vào một ngày nào đó.


Câu 11:

Choose the word or the phrase or sentence that best completes each unfinished sentence below.

They hope they _______ meet their pen pal friends one day.

Xem đáp án

Đáp án: B

Cấu trúc: S + hope + (that) + clause (tương lai đơn)

Dịch: Họ hy vọng họ sẽ gặp bạn bè bút của họ một ngày nào đó.


Câu 12:

Choose the word or the phrase or sentence that best completes each unfinished sentence below.

My friends _______ to the zoo but we _______ yesterday

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch: Bạn bè của tôi đã không đi đến sở thú nhưng chúng tôi đã đi hôm qua.


Câu 13:

Choose the word or the phrase or sentence that best completes each unfinished sentence below.

How often _______ you _______ sports ? – Twice a week.

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch: Bạn có thường xuyên chơi thể thao không? - Hai lần một tuần.


Câu 14:

Choose the word or the phrase or sentence that best completes each unfinished sentence below.

How long _______you _______for me? - For an hour .

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch: Bạn đã đợi tôi bao lâu rồi? – 1h rồi.


Câu 15:

Choose the word or the phrase or sentence that best completes each unfinished sentence below.

How long _______it _______ you to go to work?

Xem đáp án

Đáp án: C

Dịch: Bạn đã mất bao lâu để đi làm?


Bắt đầu thi ngay