Thứ sáu, 12/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Tiếng Anh Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 9 Writing có đáp án

Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 9 Writing có đáp án

Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 9 Writing có đáp án

  • 378 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Read the text then choose the best answer to fill in the blank.

Question 2

Xem đáp án

Đáp án: A

Dịch: Các nhà quan sát sống ở Bắc Kinh cho biết có vẻ như chỉ một phần trung tâm của một triệu cư dân thoát khỏi cái chết hoặc thương tích.


Câu 3:

Read the text then choose the best answer to fill in the blank.

Question 3

Xem đáp án

Đáp án: D

Dịch: Nhiều người đàn ông của Đường Sơn đang làm việc trong các hầm mỏ sâu dưới bề mặt Trái đất khi thảm họa xảy ra.


Câu 4:

Read the text then choose the best answer to fill in the blank.

Question 4

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch: Nhiều người đàn ông của Đường Sơn đang làm việc trong các hầm mỏ sâu dưới bề mặt Trái đất khi thảm họa xảy ra.


Câu 5:

Read the text then choose the best answer to fill in the blank.

Question 5

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch: Thật không may, một vài trong số những người thợ mỏ đã qua đời.


Câu 6:

Choose the best answer to complete these following sentences.

Charlie said, "You can come and stay with me if you are ever in London".

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch: Anh ấy nói tôi có thể đến và ở cùng anh ấy nếu tôi ở London.


Câu 7:

Choose the best answer to complete these following sentences.

Charlie said, "Tom had an accident last week but he wasn't injured"

Xem đáp án

Đáp án: C

Dịch: Anh ấy nói Tom đã gặp tai nạn vào tuần trước nhưng anh ấy đã không bị thương.


Câu 8:

Choose the best answer to complete these following sentences.

Charlie said, "I saw jack at a party a few months ago and he seemed fine".

Xem đáp án

Đáp án: A

Dịch: Anh ấy nói rằng anh ấy đã gặp Jack tại một bữa tiệc vài tháng trước và anh ấy có vẻ ổn.


Câu 9:

Choose the best answer to complete these following sentences.

He said, "New York is bigger than London".

Xem đáp án

Đáp án: A

Dịch: Ông nói rằng New York lớn hơn London.


Câu 10:

Choose the best answer to complete these following sentences.

"Stay in bed for a few days", the doctor said to me.

Xem đáp án

Đáp án: D

Dịch: Bác sĩ bảo tôi ở trên giường vài ngày.


Câu 11:

Choose the best answer to complete these following sentences.

Charlie said, "Margaret has had a baby".

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch: Charlie nói Margaret đã có con.


Câu 12:

Choose the best answer to complete these following sentences.

Charlie said, "I don’t know what Fred is doing".

Xem đáp án

Đáp án: D

Dịch: Anh ấy nói rằng anh ấy đã không biết Fred đang làm gì.


Câu 13:

Choose the best answer to complete these following sentences.

Charlie said, "I hardly ever go out these days".

Xem đáp án

Đáp án: A

Dịch: Anh ấy nói rằng anh ấy hầu như không đi ra ngoài những ngày này.


Câu 14:

Choose the best answer to complete these following sentences.

Charlie said, '"I work 14 hours a day".

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch: Ông nói rằng ông làm việc 14 giờ một ngày.


Câu 15:

Choose the best answer to complete these following sentences.

Charlie said, "I'll tell Jim I saw you"

Xem đáp án

Đáp án: C

Dịch: Anh nói anh sẽ nói với Jim rằng anh ấy đã nhìn thấy tôi.


Bắt đầu thi ngay