IMG-LOGO

Câu hỏi:

06/01/2022 249

Phát biểu nào dưới đây về chuột chũi là sai ?

A. Có tuyến hôi ở hai bên sườn.

Đáp án chính xác

B. Ăn sâu bọ.

C. Đào hang bằng chi trước.

D. Thuộc bộ Ăn sâu bọ

 Xem lời giải

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án A
Chuột chũi: có tập tính đào hang trong đất tìm ấu trùng sâu bọ và giun đất. Có chi trước ngắn, bàn tay rộng và ngón tay to khỏe để đào hang

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết

ĐĂNG KÝ VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Động vật nào dưới đây không có răng nanh ?

Xem đáp án » 06/01/2022 863

Câu 2:

Động vật nào dưới đây thuộc bộ Ăn sâu bọ ?

Xem đáp án » 06/01/2022 728

Câu 3:

Động vật nào dưới đây có tập tính đào hang trong đất, tìm ấu trùng sâu bọ và giun đất, có chi trước ngắn, bàn tay rộng và ngón tay to khỏe để đào hang ?

Xem đáp án » 06/01/2022 714

Câu 4:

Đặc điểm chung của bộ thú ăn sâu bọ là:

Xem đáp án » 06/01/2022 601

Câu 5:

Đặc điểm nào dưới đây có ở các đại diện của bộ Ăn thịt ?

Xem đáp án » 06/01/2022 559

Câu 6:

Động vật nào dưới đây thuộc bộ Gặm nhấm ?

Xem đáp án » 06/01/2022 467

Câu 7:

 Loài thú nào dưới đây không thuộc bộ Gặm nhấm ?

Xem đáp án » 06/01/2022 428

Câu 8:

Đặc điểm bộ răng của bộ thú ăn sâu bọ là

Xem đáp án » 06/01/2022 302

Câu 9:

Phát biểu nào dưới đây về chuột đồng nhỏ là sai ?

Xem đáp án » 06/01/2022 297

Câu 10:

Hổ, báo là đại diện của Bộ:

Xem đáp án » 06/01/2022 294

Câu 11:

Động vật nào dưới đây có tập tính đào hang chủ yếu bằng răng cửa ?

Xem đáp án » 06/01/2022 237