IMG-LOGO

Câu hỏi:

06/01/2022 612

Động vật nào dưới đây không có răng nanh ?

A. Báo.

B. Thỏ

Đáp án chính xác

C. Chuột chù.

D. Khỉ.

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Động vật nào dưới đây thuộc bộ Ăn sâu bọ ?

Xem đáp án » 06/01/2022 498

Câu 2:

Động vật nào dưới đây có tập tính đào hang trong đất, tìm ấu trùng sâu bọ và giun đất, có chi trước ngắn, bàn tay rộng và ngón tay to khỏe để đào hang ?

Xem đáp án » 06/01/2022 467

Câu 3:

Đặc điểm chung của bộ thú ăn sâu bọ là:

Xem đáp án » 06/01/2022 347

Câu 4:

Đặc điểm nào dưới đây có ở các đại diện của bộ Ăn thịt ?

Xem đáp án » 06/01/2022 330

Câu 5:

 Loài thú nào dưới đây không thuộc bộ Gặm nhấm ?

Xem đáp án » 06/01/2022 312

Câu 6:

Động vật nào dưới đây thuộc bộ Gặm nhấm ?

Xem đáp án » 06/01/2022 264

Câu 7:

Phát biểu nào dưới đây về chuột đồng nhỏ là sai ?

Xem đáp án » 06/01/2022 189

Câu 8:

Đặc điểm bộ răng của bộ thú ăn sâu bọ là

Xem đáp án » 06/01/2022 159

Câu 9:

Phát biểu nào dưới đây về chuột chũi là sai ?

Xem đáp án » 06/01/2022 153

Câu 10:

Hổ, báo là đại diện của Bộ:

Xem đáp án » 06/01/2022 122

Câu 11:

Động vật nào dưới đây có tập tính đào hang chủ yếu bằng răng cửa ?

Xem đáp án » 06/01/2022 96

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »