Thứ sáu, 01/03/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 50: Đa dạng của lớp Thú, bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 50: Đa dạng của lớp Thú, bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 50: Đa dạng của lớp Thú, bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm-Phần 2 (có đáp án)

  • 510 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Động vật nào dưới đây thuộc bộ Ăn sâu bọ ?

Xem đáp án

Đáp án B

Động vật thuộc bộ Ăn sâu bọ là chuột chũi và chuột chù


Câu 2:

Phát biểu nào dưới đây về chuột chũi là sai ?

Xem đáp án

Đáp án A
Chuột chũi: có tập tính đào hang trong đất tìm ấu trùng sâu bọ và giun đất. Có chi trước ngắn, bàn tay rộng và ngón tay to khỏe để đào hang


Câu 3:

Đặc điểm bộ răng của bộ thú ăn sâu bọ là

Xem đáp án

Đáp án D
Đặc điểm bộ răng của bộ thú ăn sâu bọ là thích nghi với chế độ ăn sâu bọ gồm: những răng nhọn, răng hàm cũng có 3 – 4 mấu nhọn


Câu 4:

Động vật nào dưới đây có tập tính đào hang trong đất, tìm ấu trùng sâu bọ và giun đất, có chi trước ngắn, bàn tay rộng và ngón tay to khỏe để đào hang ?

Xem đáp án

Đáp án B

Chuột chũi: có tập tính đào hang trong đất tìm ấu trùng sâu bọ và giun đất. Có chi trước ngắn, bàn tay rộng và ngón tay to khỏe để đào hang


Câu 5:

Đặc điểm chung của bộ thú ăn sâu bọ là:

Xem đáp án

Đáp án D

Đặc điểm chung của bộ thú ăn sâu bọ là : thú nhỏ, có mõm kéo dài thành vòi ngắn. Bộ răng thích nghi với chế độ ăn sâu bọ gồm: những răng nhọn, răng hàm cũng có 3 – 4 mấu nhọn.Thị giác kém phát triển, khứu giác phát triển, đặc biệt có những lông xúc giác dài ở trên mõm  thích nghi với cách thức đào bới tìm mồi; có tập tính đào hang, tìm mồi và sống đơn độc (trừ thời gian sinh sản và nuôi con)


Câu 6:

Động vật nào dưới đây thuộc bộ Gặm nhấm ?

Xem đáp án

Đáp án D
Chuột đồng thuộc bộ Gặm nhấm


Câu 7:

Phát biểu nào dưới đây về chuột đồng nhỏ là sai ?

Xem đáp án

Đáp án D
Chuột đồng nhỏ có bộ răng thích nghi với chế độ gặm nhấm: thiếu răng nanh, răng cửa rất sắc và cách răng hàm 1 khoảng trống gọi là khoảng trống hàm => đào hang..


Câu 8:

Động vật nào dưới đây có tập tính đào hang chủ yếu bằng răng cửa ?

Xem đáp án

Đáp án B

Chuột đồng nhỏ có tập tính đào hang chủ yếu bằng răng cửa


Câu 9:

Hổ, báo là đại diện của Bộ:

Xem đáp án

Đáp án B

Hổ, báo là đại diện của Bộ ăn thịt


Câu 10:

Đặc điểm nào dưới đây có ở các đại diện của bộ Ăn thịt ?

Xem đáp án

Đáp án C
Đặc điểm: bộ thú có bộ răng thích nghi với chế độ ăn thịt: răng cửa ngắn, sắc để róc xương; răng nanh lớn, dài, nhọn để xé mồi; răng hàm có nhiều mấu dẹp sắc để nghiền mồi. Các ngón chân có vuốt cong, dưới có đệm thịt dày bước đi rất êm.


Câu 11:

Động vật nào dưới đây không có răng nanh ?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 12:

 Loài thú nào dưới đây không thuộc bộ Gặm nhấm ?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi ngay