Chủ nhật, 04/06/2023
IMG-LOGO

Câu hỏi:

06/01/2022 401

 Loài thú nào dưới đây không thuộc bộ Gặm nhấm ?

A. Thỏ rừng châu Âu.

Đáp án chính xác

B. Nhím đuôi dài.

C. Sóc bụng đỏ.

D. Chuột đồng nhỏ.

 Xem lời giải

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Động vật nào dưới đây không có răng nanh ?

Xem đáp án » 06/01/2022 815

Câu 2:

Động vật nào dưới đây thuộc bộ Ăn sâu bọ ?

Xem đáp án » 06/01/2022 682

Câu 3:

Động vật nào dưới đây có tập tính đào hang trong đất, tìm ấu trùng sâu bọ và giun đất, có chi trước ngắn, bàn tay rộng và ngón tay to khỏe để đào hang ?

Xem đáp án » 06/01/2022 672

Câu 4:

Đặc điểm chung của bộ thú ăn sâu bọ là:

Xem đáp án » 06/01/2022 556

Câu 5:

Đặc điểm nào dưới đây có ở các đại diện của bộ Ăn thịt ?

Xem đáp án » 06/01/2022 517

Câu 6:

Động vật nào dưới đây thuộc bộ Gặm nhấm ?

Xem đáp án » 06/01/2022 429

Câu 7:

Đặc điểm bộ răng của bộ thú ăn sâu bọ là

Xem đáp án » 06/01/2022 271

Câu 8:

Phát biểu nào dưới đây về chuột đồng nhỏ là sai ?

Xem đáp án » 06/01/2022 266

Câu 9:

Hổ, báo là đại diện của Bộ:

Xem đáp án » 06/01/2022 260

Câu 10:

Phát biểu nào dưới đây về chuột chũi là sai ?

Xem đáp án » 06/01/2022 220

Câu 11:

Động vật nào dưới đây có tập tính đào hang chủ yếu bằng răng cửa ?

Xem đáp án » 06/01/2022 204