Chủ nhật, 04/06/2023
IMG-LOGO

Câu hỏi:

06/01/2022 518

Đặc điểm nào dưới đây có ở các đại diện của bộ Ăn thịt ?

A. Có tuyến hôi ở hai bên sườn.

B. Các ngón chân không có vuốt.

C. Răng nanh lớn, dài, nhọn.

Đáp án chính xác

D. Thiếu răng cửa.

 Xem lời giải

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án C
Đặc điểm: bộ thú có bộ răng thích nghi với chế độ ăn thịt: răng cửa ngắn, sắc để róc xương; răng nanh lớn, dài, nhọn để xé mồi; răng hàm có nhiều mấu dẹp sắc để nghiền mồi. Các ngón chân có vuốt cong, dưới có đệm thịt dày bước đi rất êm.

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Động vật nào dưới đây không có răng nanh ?

Xem đáp án » 06/01/2022 815

Câu 2:

Động vật nào dưới đây thuộc bộ Ăn sâu bọ ?

Xem đáp án » 06/01/2022 683

Câu 3:

Động vật nào dưới đây có tập tính đào hang trong đất, tìm ấu trùng sâu bọ và giun đất, có chi trước ngắn, bàn tay rộng và ngón tay to khỏe để đào hang ?

Xem đáp án » 06/01/2022 672

Câu 4:

Đặc điểm chung của bộ thú ăn sâu bọ là:

Xem đáp án » 06/01/2022 557

Câu 5:

Động vật nào dưới đây thuộc bộ Gặm nhấm ?

Xem đáp án » 06/01/2022 429

Câu 6:

 Loài thú nào dưới đây không thuộc bộ Gặm nhấm ?

Xem đáp án » 06/01/2022 401

Câu 7:

Đặc điểm bộ răng của bộ thú ăn sâu bọ là

Xem đáp án » 06/01/2022 271

Câu 8:

Phát biểu nào dưới đây về chuột đồng nhỏ là sai ?

Xem đáp án » 06/01/2022 266

Câu 9:

Hổ, báo là đại diện của Bộ:

Xem đáp án » 06/01/2022 260

Câu 10:

Phát biểu nào dưới đây về chuột chũi là sai ?

Xem đáp án » 06/01/2022 220

Câu 11:

Động vật nào dưới đây có tập tính đào hang chủ yếu bằng răng cửa ?

Xem đáp án » 06/01/2022 204