Thứ sáu, 12/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Công nghệ Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án

  • 243 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong cắm hoa dạng thằng đứng, cành chính được cắm như thế nào ?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Trong cắm hoa dạng thằng đứng, cành chính được cắm thẳng đứng 0o hoặc nghiêng khoảng 10 – 15o – SGK trang 57


Câu 2:

Quy ước về góc độ cắm hoa dạng thắng đứng nào là không đúng ?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Quy ước về góc độ cắm hoa dạng thắng đứng là:

+ Cành Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất thường nghiêng khoảng 10-15o hoặc thẳng đứng

+ Cành Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất thường nghiêng 45o.

+ Cành Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất thường nghiêng 75o về phía đối diện – SGK trang 57


Câu 3:

Góc độ cành chính ở dạng nghiêng là bao nhiêu ?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Góc độ cành chính ở dạng nghiêng là 45o - SGK trang 60


Câu 4:

Lựa chọn phương án đúng về chiều dài của cành Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Chiều dài của cành Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất : Cành Lý thuyết, trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 14 có đáp án hay nhất dài khoảng 1,5 (D+h) – SGK trang 60


Câu 5:

Cắm hoa trang trí tủ, kệ sách nên chọn:

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Cắm hoa trang trí tủ, kệ sách nên chọn: Dạng thẳng, bình cao, ít hoa


Câu 6:

Vật liệu và dụng cụ cần để cắm hoa dạng thẳng gồm những gì?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Vật liệu và dụng cụ cần để cắm hoa dạng thẳng gồm: Cành thông nhỏ, hoa đồng tiền, bình thấp, mút xốp. – SGK trang 57


Câu 7:

Cắm hoa dạng tỏa tròn không có đặc điểm?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Cắm hoa dạng tỏa tròn có đặc điểm:

+ Độ dài các cành chính đều bằng nhau

+ Màu hoa giữa các cành khác nhau nhằm nổi bật thêm bình hoa

+ Cành phụ cắm xen cành chính và tỏa ra hai bên – SGK trang 62


Câu 8:

Quy trình cắm hoa vận dụng trong cắm hoa nghiêng gồm mấy bước?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Quy trình cắm hoa dạng vận dụng trong cắm hoa nghiêng gồm 3 bước – SGK trang 61


Câu 9:

Quy trình cắm hoa dạng tỏa tròn không bao gồm?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Quy trình cắm hoa dạng tỏa tròn bao gồm 5 bước:

+ Cắm 1 cành cúc màu vàng nhạt làm cành chính ở giữa bình có chiều dài = D

+ Cắm 4 cành cúc màu sẫm làm cành chính có chiều dài = D, chia làm 4 phần

+ Cắm 4 cành cúc màu nhạt làm cành chính thứ 2 có chiều dài = D xen lẫn màu sẫm

+ Cắm cách cành cúc màu trắng xen lẫn vàng nhạt và vàng sẫm xung quanh

+ Cắm thêm lá dương xỉ, hoa cúc kim… vào khoảng trống – SGK trang 62


Câu 10:

Vật liệu cần chuẩn bị để cắm hoa dạng nghiêng (dạng cơ bản)?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Vật liệu cần chuẩn bị để cắm hoa dạng nghiêng (dạng cơ bản): Hoa hồng, lá dương xỉ, đế ghim hoặc mút xốp, bình thấp – SGK trang 60


Câu 11:

Cắm hoa trang trí tủ, kệ sách nên chọn:

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Cắm hoa trang trí tủ, kệ sách nên chọn: Dạng thẳng, bình cao, ít hoa


Bắt đầu thi ngay