Thứ sáu, 12/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Công nghệ Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 26 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 26 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 26 có đáp án

  • 241 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Con người có những nhu cầu gì trong cuộc sống?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Con người có những nhu cầu trong cuộc sống như:

+ May mặc.

+ Ăn uống

+ Giải trí, đi lại, thăm viếng – Bảng 5 SGK trang 129


Câu 2:

Chi tiêu trong gia đình là gì?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Chi tiêu trong gia đình là:

+ Các chi phí để đáp ứng nhu cầu vật chất

+ Các chi phí để đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần


Câu 3:

Nhu cầu vật chất là những nhóm nhu cầu nào?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Nhu cầu vật chất là những nhóm nhu cầu về: Ăn uống, may mặc, mua nhà, khám bệnh… – SGK trang 128


Câu 4:

Nhu cầu văn hóa tinh thần là những nhóm nhu cầu nào?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Nhu cầu văn hóa tinh thần là những nhóm nhu cầu: Thăm viếng bạn bè, du lịch, xem phim… - SGK trang 129


Câu 5:

Làm thế nào để cân đối thu chi trong gia đình ?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Để cân đối thu chi trong gia đình:

+ Phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chi tiêu

+ Chỉ chi tiêu khi thực sự cần thiết

+ Chi tiêu phải phù hợp với khả năng thu nhập – SGK trang 133


Câu 6:

Chi tiêu các hộ gia đình ở thành phố so với nông thôn như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Chi tiêu các hộ gia đình ở thành phố lớn hơn so với nông thôn – SGK trang 133


Câu 7:

Việc tích lũy, tiết kiệm chi tiêu trong gia đình không nhằm mục đích?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Việc tích lũy, tiết kiệm chi tiêu trong gia đình nhằm mục đích:

+ Để chi cho những việc đột xuất

+ Mua sắm thêm các đồ dùng khác

+ Để phát triển kinh tế gia đình – SGK trang 133


Câu 8:

Cân đối thu, chi là:

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Cân đối thu, chi là đảm bảo sao cho tổng thu nhập của gia đình lớn hơn tổng chi tiêu, dể có thể dành được một phần tích lũy cho gia đình – SGK trang 130


Câu 9:

Gia đình em 1 năm thu hoạch được 8 tấn chè tươi. Bán chè được giá 25.000 đồng/1 kg. Tính số tiền thu được từ việc bán chè tươi?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đổi: 8 tấn = 8000 kg

Số tiền thu được từ việc bán chè tươi là:

8000 × 25.000 = 200.000.000 (đồng)


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương