Thứ sáu, 12/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Công nghệ Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 27 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 27 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 27 có đáp án

  • 241 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Gia đình em 1 năm thu hoạch được 5 tấn thóc. Phần thóc để ăn là 1,5 tấn, số còn lại đem ra chợ bán với giá 2.000đ/1 kg. Tính số tiền bán được ngoài chợ?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Số thóc đem ra chợ bán là: 5 – 1,5 = 3, 5(tấn)

3,5 tấn = 3.500 kg

Số tiền bán được ngoài chợ là: 3.500 × 2.000 = 7.000.000 đồng


Câu 3:

Điều gì dẫn đến sự chi tiêu khác nhau giữa thành thị, nông thôn?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Sự chi tiêu khác nhau giữa thành thị, nông thôn do:

+ Điều kiện sống

+ Điều kiện làm việc

+ Nhận thức xã hội


Câu 4:

Chi tiêu cho nhu cầu văn hóa tinh thần không bao gồm:

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Khám bệnh là chi tiêu cho nhu cầu vật chất – SGK trang 128


Câu 5:

Gia đình em 1 năm thu hoạch được 2 tấn thóc đem ra chợ bán với giá 2.000đ/1 kg. Tiền bán rau quả và các sản phẩm khác là 1.000.000 đồng. Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong 1 năm ?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: 2 tấn = 2.000 kg

Số tiền bán thóc thu được là: 2.000 × 2.000 = 4.000.000 đồng

Tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong 1 năm là:

4.000.000 + 1.000.000 = 5.000.000 đồng


Câu 6:

Các biện pháp cân đối thu chi trong gia đình là?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Các biện pháp cân đối thu chi trong gia đình là:

+ Phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chi tiêu

+ Chỉ chi tiêu khi thực sự cần thiết

+ Chi tiêu phải phù hợp với khả năng thu nhập - SGK trang 129


Câu 7:

Gia đình em có 4 người: Bố là công nhân ở nhà máy với mức lương 6.000.000 đồng/ tháng. Mẹ làm ở xưởng may với mức lương 5.000.000đồng / tháng. Chị gái và em là học sinh lớp 6. Em hãy tính tổng thu nhập của gia đình em trong một tháng?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Tổng thu nhập của gia đình em trong một tháng là: 6.000.000 + 5.000.000 = 10.000.000 đồng


Câu 8:

Tổng mức thu nhập của gia đình em 1 tháng là 10.000.000 đồng/ tháng. Tổng mức chi là 90.000.000 đồng/ năm. Em hãy tính khoản tiền để dành của gia đình em sau 1 năm?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Tổng mức thu nhập của gia đình em sau 1 năm là:

10.000.000 × 12 = 120.000.000 đồng

Khoản tiền để dành của gia đình em sau 1 năm là:

120.000.000 – 90.000.000 = 30.000.000 đồng


Câu 9:

Gia đình em có 5 người. Mỗi năm có thu nhập như sau:

- Tiền bán chè tươi: 10.000.000 đồng

- Tiền bán chè khô: 4.000.000 đồng

- Tiền bán củi: 1.000.000 đồng

- Tiền bán các sản phẩm khác: 500.000 đồng.

Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong 1 năm?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong 1 năm là:

10.000.000 + 4.000.000 + 1.000.000 + 500.000 = 15.500.000 đồng


Câu 10:

Việc tích lũy, tiết kiệm chi tiêu trong gia đình nhằm mục đích?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Việc tích lũy, tiết kiệm chi tiêu trong gia đình nhằm mục đích:

+ Để chi cho những việc đột xuất

+ Mua sắm thêm các đồ dùng khác

+ Để phát triển kinh tế gia đình – SGK trang 133


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương