Chủ nhật, 14/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Giáo dục công dân Đề kiểm tra 15 phút GDCD 12 Học kì 2

Đề kiểm tra 15 phút GDCD 12 Học kì 2

Đề kiểm tra 15 phút GDCD 12 Học kì 2 (có đáp án - Đề 1)

  • 878 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Quyền bầu cử của công dân không được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 19:

Công dân được học bằng nhiều hình thức khác nhau và ở các loại hình trường, lớp khác nhau thuộc nội dung?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 20:

Quyền sáng tạo bao gồm?

Xem đáp án

Đáp án: D

 


Bắt đầu thi ngay