Thứ bảy, 02/12/2023
IMG-LOGO

Đề thi giữa kì 1 GDCD 12

Đề thi giữa kì 1 GDCD 12 (có đáp án - Đề 1)

  • 847 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Pháp luật là:

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Điều nào sau đây không đúng khi nói về các đặc trưng của pháp luật?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Phương tiện hữu hiệu nhất để Nhà nước quản lý xã hội là:

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật được tạo nên bởi

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Pháp luật xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp nào trong xã hội?

Xem đáp án

Đáp án: B

Pháp luật xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp công nhân.


Câu 6:

Hành vi nào dưới đây là áp dụng pháp luật?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 7:

Đâu là hành vi thi hành pháp luật?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 8:

Hoạt động nào dưới đây là thực hiện đúng pháp luật về bảo vệ môi trường?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 10:

Hình thức áp dụng pháp luật do ai thực hiện?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 11:

Công an bắt người trong trường hợp nào sau đây thì không vi phạm quyền bất khả xâm phạm?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 12:

Người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy chỉ được chở một người, trừ những trường hợp nào sau đây thì được chở tối đa 2 người?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 13:

Độ tuổi nào được phép điều khiển xe máy có dung tích xi lanh dưới 50cm3?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 16:

Xe máy điện được quy định dùng cho người đủ bao nhiêu tuổi trở lên?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 19:

Trong trường hợp nào dưới đây thì bất kỳ ai cũng có quyền được bắt người?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 21:

Quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định trong:

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 22:

Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi:

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 23:

Tham gia quản lí Nhà nước và xã hội là một trong những:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 24:

Công dân bình đẳng trước pháp luật là:

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 25:

Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ là:

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 26:

Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được hiểu là:

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 27:

Theo em đáp án nào đúng nhất về nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình ở nước ta hiện nay là:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 28:

Bình bẳng trong quan hệ vợ chồng được thể hiện qua quan hệ nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 29:

Nội dung nào sau đây thể hiện sự bình đẳng giữa anh chị em trong gia đình?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 30:

Nội dung nào dưới đây không thể hiện bình đẳng giữa cha mẹ và con:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 31:

Các dân tộc trong một quốc gia không phân biệt đa số hay thiểu số, trình độ văn hoá, chủng tộc, màu da đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển được hiểu là?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 32:

Dân tộc được hiểu theo nghĩa là:

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 33:

Các dân tộc Việt Nam đều có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình thể hiện nội dung nào?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 34:

Việc đảm bảo tỉ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan quyền lực của Nhà nước thể hiện:

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 35:

Quyền bình đẳng giữa các dân tộc có ý nghĩa?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 36:

Bất kì ai cũng có quyền được bắt người, khi người đó đang:

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 37:

Người đã bị Tòa án quyết định đưa ra xét xử gọi là:

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 38:

Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân nhằm:

Xem đáp án

Đáp án: A

  


Câu 39:

Hành vi nào sau đây là xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 40:

Đánh người là hành vi xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về:

Xem đáp án

Đáp án: B


Bắt đầu thi ngay