Thứ bảy, 02/12/2023
IMG-LOGO

Đề thi giữa kì 2 GDCD 12

Đề thi giữa kì 2 GDCD 12 (có đáp án - Đề 1)

  • 564 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi có căn cứ để cho rằng người đó

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Quyền học của công dân không bị phân biệt đối xử về dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc của gia đình thể hiện quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Mọi công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Công dân có quyền sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học là nội dung quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 6:

C bị Công an bắt vì hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Hành vi của C đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 7:

Đoạt giải quốc gia trong kỳ thi học sinh giỏi, D được tuyển thẳng vào Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. D đã được hưởng quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án

Đáp án: B

 


Câu 8:

Chỉ được khám xét nhà ở của công dân trong các trường hợp nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 9:

Công dân thực hiện quyền tố cáo là hình thức dân chủ nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 10:

Công dân có thể sử dụng quyền tự do ngôn luận bằng cách

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 12:

Một trong những nội dung về quyền tự do kinh doanh của công dân là:

Xem đáp án

Đáp án: D

 


Câu 16:

Công dân có quyền học ở các cấp/bậc học, từ Tiểu học đến Đại học và Sau Đại học theo quy định của pháp luật là thể hiện

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 17:

Mục đích của quyền khiếu nại nhằm

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 19:

Pháp luật quy định thế nào về thời hạn giải quyết khiếu nại tố cáo?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 21:

Quyền đưa ra phát minh, sáng chế, sáng kiến cải tiến kỹ thuật là thuộc quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 24:

Một thủ tục quan trọng mang tính bắt buộc khi các cá nhân tham gia vào quá trình kinh doanh

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 25:

Hành vi nào dưới đây là xâm phạm đến sức khỏe của người khác?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 26:

Công ty A chậm thanh toán cho ông K tiền thuê văn phòng, ông K đã khóa trái của văn phòng làm việc, nhốt 4 nhân viên của công ty đó trong 3 giờ. Ông K đã xâm phạm tới quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 27:

Quyền học tập của công dân không bao gồm nội dung nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 29:

Việc Nhà nước lấy ý kiến góp ý của nhân dân cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2013 là thực hiện dân chủ ở

Xem đáp án

Đáp án: D

 


Câu 30:

Một trong những nội dung về quyền tự do kinh doanh của công dân là, công dân có quyền kinh doanh

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 31:

Công dân kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng bộ máy nhà nước là thể hiện nội dung của quyền nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 32:

Trong những nghĩa vụ dưới đây của người kinh doanh, nghĩa vụ nào là quan trọng nhất ?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 33:

Pháp luật quy định những cơ quan nào có quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam khi có căn cứ chứng tỏ bị can, bị cáo sẽ gây khó khăn cho việc điều tra?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 34:

Anh A đóng góp ý kiến xây dựng quy ước, hương ước cho thôn của mình là thể hiện quyền dân chủ nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 35:

Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, L xin mở cửa hàng bán thuốc tân dược, nhưng bị cơ quan đăng ký doanh nghiệp từ chối. Theo em, trong các lý do dưới đây, lý do từ chối nào của cơ quan đăng ký kinh doanh là đúng pháp luật?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 38:

Chị B đã ly dị chồng được 12 năm. Tuy nhiên, chị B thường xuyên bị chồng cũ là anh R chặn đường để đánh, nhắn tin chửi bới, đe dọa đâm chém. Hành vi của anh R đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 39:

Pháp luật cho phép khám chỗ ở của công dân trong trường hợp nào dưới đây ?

Xem đáp án

Đáp án: A


Bắt đầu thi ngay