Chủ nhật, 14/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Giáo dục công dân Đề thi Học kì 1 GDCD 12 có đáp án

Đề thi Học kì 1 GDCD 12 có đáp án

Đề thi Học kì 1 GDCD 12 có đáp án (Đề 1)

  • 814 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Pháp luật do Nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện
Xem đáp án
Đáp án A

Câu 8:

Những người có hành vi trái pháp luật sẽ bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lí theo quy định của pháp luật là biểu hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?
Xem đáp án
Đáp án B

Câu 9:

Sử dụng pháp luật là các tổ chức cá nhân sử dụng đúng đắn quyền của mình, làm những gì mà pháp luật
Xem đáp án
Đáp án B

Câu 10:

Công dân thực hiện hành vi nào sau đây là tuân thủ pháp luật ?
Xem đáp án
Đáp án B

Câu 11:

Công dân thực hiện hành vi nào sau đây là sử dụng pháp luật?
Xem đáp án
Đáp án D

Câu 13:

Hành vi nào dưới đây của công dân vi phạm pháp luật hành chính?
Xem đáp án
Đáp án D

Câu 17:

Theo quy định của pháp luật, bình đẳng về trách nhiệm pháp lí có nghĩa là bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều
Xem đáp án
Đáp án A

Câu 18:

Mọi công dân đều bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?
Xem đáp án
Đáp án C

Câu 19:

Bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật là việc mọi doanh nghiệp đều phải
Xem đáp án
Đáp án B

Câu 20:

Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn nơi cư trú là bình đẳng
Xem đáp án
Đáp án A

Câu 23:

Trong quan hệ lao động, quyền bình đẳng của người sử dụng lao động và người lao động được thể hiện thông qua
Xem đáp án
Đáp án D

Câu 25:

Trường hợp nào dưới đây thể hiện công dân bình đẳng về hưởng quyền?
Xem đáp án
Đáp án D

Câu 26:

Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?
Xem đáp án
Đáp án A

Câu 27:

Yếu tố quan trọng để phân biệt sự khác nhau giữa tín ngưỡng với mê tín dị đoan là
Xem đáp án
Đáp án C

Câu 29:

Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình được thể hiện qua quan hệ nào?
Xem đáp án
Đáp án B

Câu 30:

Công dân A không tham gia buôn bán, tàng trữ và sử dụng các chất ma túy. Trong trường hợp này công dân A đã
Xem đáp án
Đáp án B

Câu 32:

Uỷ ban nhân dân B đã ban hành quyết định cưỡng chế buộc Công ty A phải tháo dỡ công trình xây dựng sai so với thiết kế đã được phê duyệt trong giấy phép xây dựng. Trong trường hợp này, pháp luật đã thể hiện vai trò nào dưới đây?
Xem đáp án
Đáp án A

Bắt đầu thi ngay