Thứ bảy, 02/12/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Giáo dục công dân Đề thi Học kì 2 GDCD 12 có đáp án

Đề thi Học kì 2 GDCD 12 có đáp án

Đề thi Học kì 2 GDCD 12 có đáp án (Đề 1)

  • 508 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Quyền học tập của công dân còn có ý nghĩa là mọi công dân đều
Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Khi muốn đề nghị sửa đổi nội dung trong hợp đồng lao động cần căn cứ vào nguyên tắc nào duới đây trong hợp đồng lao động?
Xem đáp án
Đáp án B

Câu 5:

Vi phạm kỉ luật là hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động và
Xem đáp án
Đáp án D

Câu 7:

Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý theo quy định của pháp luật là thể hiện bình đẳng về
Xem đáp án
Đáp án A

Câu 8:

Vợ chồng có quyền tự do lựa chọn tín ngưỡng, tôn giáo là bình đẳng
Xem đáp án
Đáp án A

Câu 9:

Công dân tự do sử dụng sức lao động của mình trong việc tìm kiếm, lựa chọn việc làm là thể hiện nội dung bình đẳng về
Xem đáp án
Đáp án D

Câu 12:

Tự tiện khám chỗ ở của người khác là xâm phạm đến quyền cơ bản nào của công dân?
Xem đáp án
Đáp án B

Câu 13:

Bịa đặt điều xấu để hạ uy tín người khác là hành vi xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về
Xem đáp án
Đáp án B

Câu 18:

Công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau và học ở các loại hình trường, lớp khác nhau là biểu hiện của quyền
Xem đáp án
Đáp án B

Câu 21:

Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào dưới đây?
Xem đáp án

Đáp án D


Câu 22:

Người chồng tự ý chuyển nhượng ô tô thuộc sở hữu chung của vợ, chồng là vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào dưới đây?
Xem đáp án
Đáp án C

Câu 23:

Công chức, viên chức nhà nước thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm kỷ luật?
Xem đáp án
Đáp án C

Câu 24:

Công dân phải chịu trách nhiệm trách nhiệm hành chính khi thực hiện hành vi nào dưới đây?
Xem đáp án
Đáp án A

Câu 25:

Quyền bình đẳng giữa các dân tộc không bao gồm nội dung nào dưới đây?
Xem đáp án
Đáp án B

Câu 26:

Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của người nào đó không được tiến hành khi đủ căn cứ khẳng định ở đó chỉ có
Xem đáp án
Đáp án C

Câu 27:

Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
Xem đáp án
Đáp án A

Câu 28:

Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử khi
Xem đáp án
Đáp án A

Câu 29:

Theo quy định của pháp luật, công dân cần thực hiện quyền tố cáo khi phát hiện người nào đó đang
Xem đáp án
Đáp án B

Câu 30:

Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?

Xem đáp án
Đáp án B

Bắt đầu thi ngay