Chủ nhật, 14/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Giáo dục công dân Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 2: Thực hiện pháp luật (Phần 1) (có đáp án)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 2: Thực hiện pháp luật (Phần 1) (có đáp án)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 2: Thực hiện pháp luật có đáp án (phần 1) (P1) (có đáp án)

  • 1958 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật

Xem đáp án

 

Đáp án: A

Lời giải: Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống.


Câu 2:

Thực hiện pháp luật là hành vi

Xem đáp án

 

Đáp án: B

Lời giải: Thực hiện pháp luật là hành vi hợp pháp của cá nhân, tổ chức.


Câu 3:

Dấu hiệu nào dưới đây không phải là dấu hiệu vi phạm pháp luật?

Xem đáp án

 

Đáp án: A

Lời giải: Không thích hợp không phải là dấu hiệu vi phạm pháp luật.


Câu 4:

Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm các quy tắc nào dưới đây ?

Xem đáp án

 

Đáp án: A

Lời giải: Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm các quy tắc quản lý nhà nước.


Câu 5:

Có mấy hình thức thực hiện pháp luật?

Xem đáp án

 

Đáp án: A

Lời giải: Có 4 hình thức thực hiện pháp luật.


Câu 6:

Có mấy loại vi phạm pháp luật?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Có 4 loại vi phạm pháp luật.


Câu 7:

Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.


Câu 8:

Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ tài sản, đó là quan hệ

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải; Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ tài sản, đó là quan hệ sở hữu, hợp đồng.


Câu 9:

Người phải chịu hình phạt đi tù là phải chịu trách nhiệm

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Người phải chịu hình phạt đi tù là phải chịu trách nhiệm hình sự.


Câu 10:

Hành vi xâm phạm tới quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân là vi phạm

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Hành vi xâm phạm tới quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân là vi phạm dân sự.


Câu 11:

Người phải chịu trách nhiệm hình sự có thể chịu

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Người phải chịu trách nhiệm hình sự có thể chịu hình phạt tù.


Câu 12:

Người có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông phải chịu trách nhiệm

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Người có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông phải chịu trách nhiệm hành chính.


Câu 13:

Hành vi nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự là hành vi vi phạm

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Hành vi nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự là hành vi vi phạm hình sự.


Câu 14:

Vi phạm pháp luật là hành vi không có dấu hiệu nào dưới đây?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Hành vi vi phạm pháp luật bao gồm ba dấu hiệu sau: hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện. Do đó, tác động xấu đến tinh thần của người khác không phải là dấu hiệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật.


Câu 15:

Hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ lao động, quan hệ công vụ nhà nước là

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải; Hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ lao động, quan hệ công vụ nhà nước là vi phạm kỷ luật.


Câu 16:

Hành vi xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước là hành vi vi phạm

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải; Hành vi xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước là hành vi vi phạm hành chính.


Câu 17:

Vi phạm pháp luật không bao gồm dấu hiệu nào dưới đây?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải; Vi phạm pháp luật không bao gồm dấu hiệu trái phong tục tập quán.


Câu 18:

Vi phạm kỉ luật là hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Vi phạm kỉ luật là hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các quan hệ lao động, công vụ nhà nước.


Câu 19:

Vi phạm pháp luật không bao gồm dấu hiệu nào dưới đây?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Vi phạm pháp luật không bao gồm dấu hiệu trái quy định.


Câu 20:

Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ nhân thân, đó là các quan hệ về mặt

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải; Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ nhân thân, đó là các quan hệ về mặt tinh thần.


Câu 21:

Người sản xuất hàng hóa để bán ra thị trường mà không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền là vi phạm

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải; Người sản xuất hàng hóa để bán ra thị trường mà không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền là vi phạm hành chính.


Câu 22:

Vi phạm pháp luật là hành vi

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Vi phạm pháp luật là hành vi tráp pháp luật.


Câu 23:

Hành vi trái pháp luật là hành vi xâm phạm, gây thiệt hại cho

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Hành vi trái pháp luật là hành vi xâm phạm, gây thiệt hại cho các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.


Câu 24:

Năng lực trách nhiệm pháp lí là khả năng của người đã đạt một độ tuổi nhất định theo quy định của pháp luật, có thể

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải; Năng lực trách nhiệm pháp lí là khả năng của người đã đạt một độ tuổi nhất định theo quy định của pháp luật, có thể nhận thức và điều khiển được hành vi của mình.


Câu 25:

Vi phạm pháp luật có dấu hiệu nào dưới đây ?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

lời giải: Vi phạm pháp luật có dấu hiệu là hành vi có lỗi.


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương