Thứ sáu, 01/03/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Giáo dục công dân Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 2: Thực hiện pháp luật (Phần 2) (có đáp án)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 2: Thực hiện pháp luật (Phần 2) (có đáp án)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 2: Thực hiện pháp luật có đáp án (phần 2) (P2) (có đáp án)

  • 917 lượt thi

  • 36 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có chủ thể thực hiện khác với các hình thức còn lại?

Xem đáp án

Sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật, tuân thủ pháp luật có chủ thể thực hiện là cá nhân, tổ chức. Chủ thể thực hiện của áp dụng pháp luật là các cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền.

Đáp án : D


Câu 2:

Cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào các quy định của pháp luật để ban hành các quyết định trong quản lí, điều hành là hình thức

Xem đáp án

Áp dụng pháp luật là các cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào các quy định của pháp luật để ban hành các quyết định trong quản lí, điều hành.

Đáp án: D


Câu 3:

Hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là nội dung của khái niệm nào sau đây?

Xem đáp án

Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

Đáp án: A


Câu 4:

Cá nhân, tổ chức làm những việc không được làm theo quy định của pháp luật là hành vi trái pháp luật thuộc loại

Xem đáp án

Hành vi trái luật có thể là hành động – làm những việc không được làm theo quy định của pháp luật, hoặc không hành động – không làm những viêc phải làm theo quy định của pháp luật.

Đáp án: A


Câu 5:

Dấu hiệu nào dưới đây không phải  là một trong những căn cứ để xác định một hành vi vi phạm pháp luật?

Xem đáp án

Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

Đáp án: B


Câu 6:

Tương ứng với mỗi loại vi phạm pháp luật là một loại

Xem đáp án

Vi phạm pháp luật thường được chia thành 4 loại, và tương ứng với mỗi loại vi phạm pháp luật là một loại trách nhiệm pháp lí.

Đáp án: B


Câu 7:

Trách nhiệm pháp lí được áp dụng không nhằm mục đích nào sau đây?

Xem đáp án

Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm buộc các chủ thể chấm dứt hành vi trái pháp luật, buộc họ phải chịu những thiệt hại nhất định để trừng phạt, đồng thời răn đe, giáo dục những người khác để họ tránh hoặc kiềm chế những việc làm trái pháp luật.

Đáp án: D


Câu 8:

Căn cứ vào những yếu tố nào để phân chia các loại vi phạm pháp luật?

Xem đáp án

Căn cứ để phân chia: Đối tượng bị xâm phạm, mức độ, tính chất nguy hiểm do hành vi vi phạm gây ra cho xã hội

Đáp án: A


Câu 9:

Có mấy loại trách nhiệm pháp lí?

Xem đáp án

Có bốn loại trách nhiệm pháp lí gồm trách nhiệm hình sự, trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm kỉ luật.

Đáp án: B


Câu 10:

Người bị coi là tội phạm là người vi phạm pháp luật

Xem đáp án

Vi phạm hình sự là hành vi nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm, được quy định tại Bộ luật Hình sự.

Đáp án: A


Câu 11:

Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về

Xem đáp án

Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi: phải chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiệm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

Đáp án: D


Câu 12:

Việc xử lí người chưa thành niên phạm tội lấy nguyên tắc nào là chủ yếu?

Xem đáp án

Việc xử lí người chưa thành niên (từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi) phạm tội lấy nguyên tắc giáo dục là chủ yếu nhằm giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Đáp án: A


Câu 13:

Vi phạm dân sự là hành vi trái pháp luật xâm phạm tới

Xem đáp án

Vi phạm dân sự là hành vi trái pháp luật xâm phạm tới các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.

Đáp án: B


Câu 14:

Theo quy định của pháp luật, người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi tham gia các giao dịch dân sự phải được sự đồng ý của ai?

Xem đáp án

Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi tham gia vào các giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Đáp án : D


Câu 15:

Vi phạm hành chính là những hành vi xâm phạm

Xem đáp án

Vi phạm hành chính là những hành vi xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước.

Đáp án: C


Câu 16:

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt hành chính về vi phạm hành chính do

Xem đáp án

Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt hành chính về vi phạm hành chính do cố ý.

Từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra.

Đáp án: B


Câu 17:

Hành vi xâm phạm các quan hệ lao động công vụ nhà nước... do pháp luật lao động và pháp luật hành chính bảo vệ là

Xem đáp án

Vi phạm kỉ luật là hành vi xâm phạm các quan hệ lao động công vụ nhà nước... do pháp luật lao động và pháp luật hành chính bảo vệ.

Đáp án: D


Câu 18:

Người vi phạm kỉ luật không phải chịu hình thức kỉ luật nào dưới đây?

Xem đáp án

Người vi phạm phải chịu trách nhiệm kỉ luật: Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, chuyển công tác khác, buộc thôi việc,...

Đáp án: B


Câu 19:

Hàng năm, anh A luôn chủ động đến cơ quan thuế để kê khai và nộp thuế đầy đủ, đúng thời hạn quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, anh A đã

Xem đáp án

Anh A đã chủ động làm việc cần phải làm theo quy định của pháp luật – anh đã thi hành pháp luật.

Đáp án: D


Câu 20:

Chị B sau khi tốt nghiệp đại học liền về quê, đăng kí thành lập cơ sở kinh doanh để phát triển nghề truyền thống mây tre đan của gia đình, tổ chức việc kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. Chị B đã

Xem đáp án

Chị B sử dụng quyền của mình, làm điều pháp luật cho phép – tự do lựa chọn hình thức kinh doanh – chị đang sử dụng pháp luật.

Đáp án: B


Câu 21:

Y sau khi tốt nghiệp THPT đã theo bạn bè rủ rê tham gia vào tệ nạn xã hội. Một lần, khi đang thực hiện vận chuyển, buôn bán ma túy thì bị bắt. Y đã không

Xem đáp án

Y vận chuyển, buôn bán ma túy là làm điều mà pháp luật cấm. Như vậy, Y đã không tuân thủ pháp luật.

Đáp án: A


Câu 22:

Phát hiện X đi xe lấn làn, vượt đèn đỏ và chạy quá tốc độ, đồng chí công an giao thông đã yêu cầu X dừng xe và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Trong trường hợp này, đồng chí cảnh sát giao thông đã

Xem đáp án
 

Đồng chí cảnh sát giao thông là công chức nhà nước có thẩm quyền, căn cứ vào Luật An toàn giao thông đường bộ để ra quyết định xử phạt nhằm chấm dứt việc vi phạm pháp luật của X – đồng chí đã áp dụng pháp luật.

Đáp án: C


Câu 23:

A (17 tuổi) bị công an bắt khi đang vận chuyển 3kg ma túy đến nơi tiêu thụ. Với hành vi này, A phải chịu trách nhiệm

Xem đáp án
 

Vận chuyển trái phép chất ma túy là hành vi vi phạm pháp luật Hình sự. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, vì vậy, A phải chịu trách nhiệm Hình sự.

Đáp án: A


Câu 24:

Bạn X đang học lớp 12, thường xuyên đi vào đường một chiều và vượt đèn đỏ để đi đến trường nhanh hơn. Với hành vi này, X phải chịu trách nhiệm

Xem đáp án
 

Bạn X đi vào đường một chiều và vượt đèn đỏ là hành vi vi phạm luật An toàn giao thông đường bộ - vi phạm hành chính. Người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt hành chính về mọi hành vi vi phạm do mình gây ra, mà X học lớp 12 là đã trên 16 tuổi nên bạn sẽ phải chịu trách nhiệm hành chính.

Đáp án: C


Câu 25:

X mượn xe máy của chị Q chở bạn gái đi chơi. Do bị thua cá độ, X đã mang chiếc xe đi cầm đồ để lấy tiền. Trong trường hợp trên, X đã vi phạm pháp luật

Xem đáp án
 

X không phải là chủ sở hữu chiếc xe nên không có quyền định đoạt với chiếc xe. X mang xe đi cầm đồ là xâm phạm vào tài sản của chị Q – là vi phạm pháp luật dân sự.

Đáp án: B


Câu 26:

Anh X phát hiện ông A đưa hối lộ cho anh B là cán bộ hải quan để chuyến hàng nhập khẩu của công ty Y được giải quyết nhanh, không phải làm nhiều thủ tục nên đã tống tiền A. Chị Z là bạn của anh X khi biết chuyện đã đi báo với cơ quan chức năng. Trong tình huống này, ai không phải chịu trách nhiệm pháp lí?

Xem đáp án
 

Anh X tống tiền A – vi phạm luật Hình sự. Ông A đưa hối lộ và anh B nhận hối lộ - vi phạm luật Hình sự. Chị Z tố giác hành vi phạm tội – không vi phạm pháp luật. Như vậy, chị Z không phải chịu trách nhiệm pháp lí.

Đáp án: A


Câu 27:

Anh A và chị B cùng nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh thuốc tân dược. Vì đã hứa giúp đỡ chị B nên anh H lãnh đạo cơ quan chức năng yêu cầu chị P nhân viên dưới quyền hủy hồ sơ của anh A. Thấy chị B được cấp phép dù thiếu bằng chuyên ngành trong khi hồ sơ của mình đầy đủ điều kiện vẫn bị loại, anh A đã tung tin đồn chị B phân phối hàng không đảm bảo chất lượng. Chị B tức giận đã thuê người hành hung anh A. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật?

Xem đáp án
 

Anh H và chị P hủy hồ sơ của anh A, cấp phép không đúng cho chị B – vi phạm kỉ luật, pháp luật hành chính. Anh A tung tin đồn làm ảnh hưởng uy tín, danh dự của chị B – vi phạm luật Hành chính, chị B thuê người hành hung anh A – vi phạm luật Hình sự. Như vậy cả anh H, chị P, anh A và chị B đều vi phạm pháp luật.

Đáp án: C


Câu 28:

Anh X làm bảo vệ ở công ty Y. Do thường xuyên uống rượu say trong giờ làm việc nên anh nhiều lần quên không đóng cổng công ty, không hoàn thành nhiệm vụ. Anh X sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

Xem đáp án
 

Anh X uống rượu say trong giờ làm việc là vi phạm kỉ luật, xâm phạm vào quan hệ lao động do pháp luật lao động bảo vệ. Anh X sẽ phải chịu trách nhiệm kỉ luật.

Đáp án: D


Câu 29:

Bà H lấn chiếm vỉa hè để bán hàng gây cản trở người đi bộ, khi bị nhắc nhở và xử phạt bà đã không chấp hành và có hành vi chống đối làm một chiến sĩ công an bị thương nặng. Hành vi của bà H sẽ bị xử lí

Xem đáp án
 

Bà H lấn chiếm vỉa hè – vi phạm luật Hành chính. Hành vi chống đối làm một chiến sĩ công an bị thương nặng là vi phạm luật Hình sự.

Đáp án: B


Câu 30:

Trên đường đến cơ quan bằng xe ô tô, do sử dụng điện thoại khi đang lái xe nên anh X đã va chạm với xe đạp điện do chị Z là sinh viên điều khiển đi ngược đường một chiều khiến chị Z bị thương nhẹ. Anh X định bỏ đi nhưng anh M là người chứng kiến đã giữ lại, hai bên xảy ra xô xát, anh M đánh anh X khiến anh bị chấn thương sọ não phải nhập viện khẩn cấp. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật hành chính?

Xem đáp án
 

Anh X vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại – vi phạm luật An toàn giao thông đường bộ - vi phạm pháp luật hành chính.

Chị Z điều khiển xe đi ngược chiều được một chiều – vi phạm luật An toàn giao thông đường bộ - vi phạm pháp luật hành chính.

Anh M đánh anh Z khiến anh bị chấn thương sọ não phải nhập viện khẩn cấp – vi phạm luật hình sự.

Đáp án: D


Câu 31:

Quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

Xem đáp án

Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức.

Đáp án: B


Câu 32:

Pháp luật đi vào đời sống nếu khi tham gia vào các quan hệ xã hội cụ thể, trong các hoàn cảnh, điều kiện cụ thể, cá nhân lựa chọn các xử sự như thế nào với quy định của pháp luật?

Xem đáp án

Pháp luật đi vào đời sống nếu khi tham gia vào các quan hệ xã hội cụ thể, trong các hoàn cảnh, điều kiện cụ thể, cá nhân lựa chọn các xử sự phù hợp với quy định của pháp luật.

Đáp án: B


Câu 33:

Nội dung nào không phải là hình thức thực hiện pháp luật?

Xem đáp án

Thực hiện pháp luật là quá trình thường xuyên trong cuộc sống, với sự tham gia của cá nhân, tổ chức và Nhà nước bao gồm bốn hình thức: Sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật, tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật.

Đáp án: D


Câu 34:

Sử dụng pháp luật được hiểu là công dân sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật:

Xem đáp án

Sử dụng pháp luật là các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm.

Đáp án : B


Câu 35:

Cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là hình thức

Xem đáp án

Thi hành pháp luật là các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm.

Đáp án: B


Câu 36:

Cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm là hình thức

Xem đáp án

Tuân thủ pháp luật là các nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm.

Đáp án: C


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương