Chủ nhật, 14/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Giáo dục công dân Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân (phần 2) (có đáp án)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân (phần 2) (có đáp án)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân (phần 2) (có đáp án)

  • 583 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Một trong những nội dung về bình đẳng trong thực hiện quyền lao động là mọi người đều có quyền lựa chọn

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Một trong những nội dung về bình đẳng trong thực hiện quyền lao động là mọi người đều có quyền lựa chọn điều kiện làm việc theo nhu cầu của mình.


Câu 2:

Bình đẳng giữa vợ và chồng được hiểu là

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Bình đẳng giữa vợ và chồng được hiểu là vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.


Câu 3:

Trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm, khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì mọi doanh nghiệp đều có quyền

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm, khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì mọi doanh nghiệp đều có quyền tự chủ đăng kí kinh doanh.


Câu 4:

Để tìm việc làm phù hợp, anh H có thể căn cứ vào quyền bình đẳng trong
Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Để tìm việc làm phù hợp, anh H có thể căn cứ vào quyền bình đẳng trong tự do lựa chọn việc làm.


Câu 5:

Bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động thông qua

Xem đáp án
 

Đáp án: D

Lời giải: Bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động thông qua hợp đồng lao động.


Câu 6:

Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động là bình đẳng giữa mọi công dân trong thực hiện quyền lao động thông qua

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động là bình đẳng giữa mọi công dân trong thực hiện quyền lao động thông qua tìm việc làm.


Câu 7:

Trong trường hợp không còn cha mẹ thì anh, chị, em có quyền và nghĩa vụ

Xem đáp án
 

Đáp án: D

Lời giải: Trong trường hợp không còn cha mẹ thì anh, chị, em có quyền và nghĩa vụ đùm bọc, nuôi dưỡng nhau.


Câu 8:

Người lao động có trình độ chuyên môn, kĩ thuật cao được hưởng ưu đãi là bình đẳng trong

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Người lao động có trình độ chuyên môn, kĩ thuật cao được hưởng ưu đãi là bình đẳng trong thực hiện quyền lao động.


Câu 9:

Tài sản của vợ, chồng được thừa kế riêng, được tặng riêng trong thời kì hôn nhân được gọi là tài sản

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Tài sản của vợ, chồng được thừa kế riêng, được tặng riêng trong thời kì hôn nhân được gọi là tài sản riêng của vợ hoặc chồng.


Câu 10:

Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung, thể hiện ở các quyền

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung, thể hiện ở các quyền sử dụng hay bán.


Câu 11:

Không sử dụng lao động nữ vào công việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với hóa chất độc hại có ảnh hưởng tới chức năng làm mẹ là thể hiện

Xem đáp án
 

Đáp án: D

Lời giải: Không sử dụng lao động nữ vào công việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với hóa chất độc hại có ảnh hưởng tới chức năng làm mẹ là thể hiện bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.


Câu 12:

Việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi được gọi là

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi được gọi là kinh doanh.


Câu 13:

Mọi người đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp phù hợp với khả năng của mình, không bị phân biệt đối xử là quyền bình đẳng của công dân trong lĩnh vực nào sau đây?

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Mọi người đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp phù hợp với khả năng của mình, không bị phân biệt đối xử là quyền bình đẳng của công dân trong lĩnh vực lao động.


Câu 14:

Việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc nào sau đây?

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng.


Câu 15:

Bình đẳng trong kinh doanh không được thể hiện ở điểm nào sau đây?

Xem đáp án
 

Đáp án: D

Lời giải: Bình đẳng trong kinh doanh không được thể hiện ở điểm lựa chọn thủ đoạn để thu lợi trong kinh doanh.


Câu 16:

Quyền bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ không được thể hiện ở nội dung nào dưới đây?

Xem đáp án
 

Đáp án: D

Lời giải: Quyền bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ không được thể hiện ở nội dung thời gian nghỉ ngơi là như nhau.


Câu 17:

Những tài sản chung của vợ, chồng mà pháp luật quy định phải đăng kí quyền sở hữu thì trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên của người nào?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Những tài sản chung của vợ, chồng mà pháp luật quy định phải đăng kí quyền sở hữu thì trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên của vợ và chồng.


Câu 18:

Trường hợp nào sau đây là đúng khi bàn về quan hệ tài sản giữa vợ và chồng?

Xem đáp án
 

Đáp án: D

Lời giải: Tài sản vợ hoặc chồng có được trước hôn nhân là tài sản riêng là đúng khi bàn về quan hệ tài sản giữa vợ và chồng.


Câu 19:

Theo luật lao động, quy định nào sau đây là sai khi áp dụng với lao động nữ?

Xem đáp án
 

Đáp án: D

Lời giải: Theo luật lao động, quy định không sử dụng vào công việc đòi hỏi kĩ thuật cao là sai khi áp dụng với lao động nữ.


Câu 20:

Khẳng định nào dưới đây thể hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh đều được ưu tiên lựa chọn nơi kinh doanh là khẳng định thể hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh.


Câu 21:

Phương án nào dưới đây là đúng về quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải:  Cha mẹ không được phân biệt, đối xử giữa các con là khẳng định đúng về quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con.


Câu 22:

Nội dung nào dưới đây không thể hiện bình đẳng giữa vợ và chồng?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Có trách nhiệm chăm lo cho các con về thể chất và trí tuệ là nội dung không thể hiện bình đẳng giữa vợ và chồng.


Câu 23:

Để giao kết hợp đồng lao động, chị Q cần căn cứ vào nguyên tắc nào dưới đây?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Để giao kết hợp đồng lao động, chị Q cần căn cứ vào nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng.


Câu 30:

Em H là học sinh lớp 12, bố bị tai nạn qua đời, mẹ bị bệnh nặng. Hàng ngày ngoài giờ học em đi làm thêm, đồng thời chăm sóc mẹ và đứa em nhỏ của mình. Em H đã thực hiện đúng nội dung bình đẳng nào dưới đây trong hôn nhân và gia đình?

Xem đáp án
 

Đáp án: D

Lời giải: Em H đã thực hiện đúng nội dung bình đẳng giữa cha mẹ và con, anh, chị em trong hôn nhân và gia đình.


Câu 31:

Ông X đã tập hợp tất cả các em nhỏ lang thang cơ nhỡ về nhà mình ở, hàng ngày ông bắt các em làm việc ở trang trại của ông từ sáng tinh mơ đến tối. Ông X đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: trong trường hợp này, ông X đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động.


Câu 34:

Sau khi bố qua đời, em H ở với mẹ kế là bà K. Bà K đã bắt H nghỉ học để đi lao động kiếm tiền cho bà, mọi việc trong nhà bà đều sai H vì cho rằng con đẻ của bà còn bận đi học. Bà K đã vi phạm nội dung nào của bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

Xem đáp án
 

Đáp án: D

Lời giải: Bà K đã vi phạm nội dung nào của bình đẳng giữa anh, chị, em trong gia đình.


Câu 35:

Anh H tự quyết định việc lựa chọn nơi cư trú mà không bàn bạc với vợ, anh H đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ

Xem đáp án
 

Đáp án: D

Lời giải: Anh H tự quyết định việc lựa chọn nơi cư trú mà không bàn bạc với vợ, anh H đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nhân thân.


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương